Skip to main content

APSLC

Arcada Patient Safety and Learning Centre

Potilasturvallisuus

Hyvään potilasturvallisuuteen kuuluu aito välittäminen potilaiden turvallisuudesta ja toimintaan liittyvien vaarojen tunnistaminen ja ennakoiminen. Hyvä potilasturvallisuuskulttuuri vaatii sekä yksilön että organisaation sitoutumisen turvallisuuden kehittämiseksi ja riskien minimoimiseksi. 

Oppiminen

Potilasturvallisuus- ja oppimiskeskuksen käsitys oppimisesta perustuu osallistavan ja aktivoivan oppimisen malliin. Simulaatio-oppiminen kokeneiden ohjaajien kanssa kehittää kliinisiä taitoja yksilön ja ryhmän tasolla. Simulaatio-oppimistilanne sopii hyvin potilasturvallisuusosaamisen kehittämiseen. Turvallinen ympäristö mahdollistaa positiiviset oppimiskokemukset.