Skip to main content

AMK-tutkinto

Sairaanhoitaja (kaksikielinen koulutus)

Ryhdy sairaanhoitajaksi, jolla on valmiudet toimia moniammatillisissa ryhmissä, sekä ruotsin että suomen kielellä.

Tutkintonimike

Sairaanhoitaja (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

3,5 år

Laajuus

210 sp

Kieliprofiili

Ruotsi ja suomi

Koulutus on kaksikielinen, ruotsi ja suomi. Englanninkielinen hoito-alan sanasto tulee tutuksi kurssikirjallisuuden myötä.

Opintosuunnitelma

Voit tutustua ruotsinkielisen koulutusohjelman opintosuunnitelmaan. Huomioi, että tämä on uusi koulutus, joka tarjotaan yhteistyössä Diakin kanssa, ja siksi opintosuunnitelma tulee poikkea´maan tästä.

Lisää koulutuskohtaista tietoa löytyy myös Arcadan opinto-oppaasta start.arcada.fi.

Oletko hoitoalan ammattilainen ja etsit uusia haasteita? Haluatko ottaa seuraavan askeleen urallasi, mutta haluaisit jatkaa töissä opintojen rinnalla? Arvostatko mahdollisuutta kohdata ja hoitaa ihmisiä heidän omalla äidinkielellään?

Hoitoalan arki on tänään monikielinen ja kaksikelisistä sairaanhoitajista on huutava pula. Nyt sinulla on mahdollisuus haastaa itsesi ja hankkia tarvittava osaaminen pystyäksesi toimimaan erilaisissa hoitoympäristöissä, avoimesta hoidosta tehohoitoyksiköihin, molemmilla kotimaisilla kielillä.

Kun valmistut sairaanhoitajaksi:

  • voit tukea yksilöä sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä toipumisessa ja kuntoutuksessa.
  • sinulla on taidot ja asiantuntemus työskennellä itsenäisesti ja kantaa henkilökohtaista vastuuta.
  • sinulla on valmiudet kohdata niin yksilö kuin läheiset ​​ja työskennellä moniammatillisissa ryhmissä.
  • sinulla on kyky tukea ihmisiä heidän heikoimmillaan.

Koulutus antaa sinulle sairaanhoitajan ammatin edellyttämä teoreettinen tieto. Teoreettista osaamista täydennetään projektitöiden ja käytännön harjoittelulla läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa.

Koulutus tarjotaan yhteistyössä Diakin kanssa. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka sisältää etäopintoja ja yhden viikon lähiopetusta kuukaudessa. Joustavat opinnot soveltuvat siis myös jo töissä oleville. Sairaanhoitajakoulutus antaa EU-kelpoisuuden.

Koulutus pähkinäkuoressa

Koulutus sisältää:

  • Hoito-alan eri osa-alueet (esim. kirurginen hoito, pediatrinen hoito, psykiatrinen terveydenhuolto)
  • Lääketiede ja luonnontieteet (esim. anatomia ja fysiologia)
  • Tutkimus- ja kehitystyön perusteet
  • Johtamista
  • Sairaanhoidon arvot ja etiikka
  • Sairaanhoitajan työtä koskevat periaatteet, lait ja asetukset

Työllistyminen

Sairaanhoitajan tutkinto antaa sinulle ihmisläheisen työn. Julkisen sektorin perus- ja erikoisterveydenhuollon ohella yksityisellä sektorilla syntyy yhä enemmän terveyspalveluita, jonta sairaanhoitajien kysyntä kasvaa kasvamistaan. Tutkintosi antaa myös valmiudet työskennellä erilaisissa projekti- ja kehitystehtävissä sekä kansainvälisissä tehtävissä. Laaja ja ainutlaatuinen kaksikielinen koulutus antaa sinulle monipuoliset työllistymismahdollisuudet muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä.

Suoritettuasi tämän sairaanhoitajan tutkinnon voit työskennellä terveyden edistämisen tai kriittisesti sairaiden potilaiden kanssa sairaalamaailmassa tai avoimessa terveydenhuollossa. Voit työskennellä kunnallisella tai yksityisellä tasolla tai perustaa oma yritys!

Verkostoidu jo opintojen aikana

Arcadalla on läheiset yhteydet työelämään. Meillä käy vierailevia luennoitsijoita muista korkeakouluista ja asiantuntijoita alan organisaatiosta ja yrityksistä.

Meillä teoria ja käytäntö kohtaavat

Opetuksessa hyödynnetään verkon luomia mahdollisuuksia ja teoreettinen opetus on kytketty verkossa tapahtuvaan itsenäiseen opiskeluun, käytännön harjoituksiin luokassa, simulointiharjoitteluun ja ammatilliseen harjoitteluun. Simulaatioharjoitukset suoritetaan Arcadan potilasturvallisuus- ja oppimiskeskuksessa lääkärien ja terveydenhuollon ammattilaisten tukena. Noin 50% opinnoista koostuu harjoittelujaksoista sairaalan eri osastoilla sekä avohoidossa.

 

Terveydenhuollon koulutusyksikkö

Arcadan terveydenhuollon koulutusyksiköllä on 700 opiskelijaa ja se on yksi korkeakoulun suurimmista. Yksikkö on keskeinen toimija terveydenhuollon ja ensiavun koulutusalalla. Meidän toimintaa kuvaa parhaiten panostaminen laatuun ja pitkä kokemus.

Tutkimuksessa ja kehityksessä olemme erityisen kiinnostuneita potilasturvallisuudesta, terveyden edistämisestä ja sosiaalisesta osallistamisesta. Opiskelijat osallistuvat tutkimus- ja kehitysprojekteihin - se antaa sinulle opiskelijana arvokasta käytännön tietoa, sillä työskentelet jo opintojesi aikana opettajien ja tutkijoiden kanssa.

 

Maria Forss

Maria Forss

Koulutusksikön johtaja

+358 294 282 871
Jari Savolainen

Jari Savolainen

Koulutusvastaava

+358 294 282 636