Jos olet opiskellut Arcadassa avoimen AMK-väylän opiskelijana, voit hakea opinto-oikeutta suoritettuasi ne opinnot (60 op), joista olet sopinut yhdessä koulutusohjelmasta vastaavan opettajan tai amanuenssin kanssa avoimessa AMK:ssa aloittaessasi.

Mikäli olet opiskellut toisen korkeakoulun avoimessa AMK:issa voit hakea opinto-oikeutta Arcadassa suoritettuasi riittävästi (60 op) hakemaasi tutkintokoulutukseen mahdollisesti kuuluvia opintoja.

Lue lisää hausta AMK-polulta tutkinto-opintoihin.