Skip to main content

AMK-tutkinto

Arcadassa voit opiskella AMK-tutkinnon ruotsiksi tai englanniksi. Tarjoamme 14 tutkintoa ruotsin kielellä ja kolme englannin kielellä.

Teoria kohtaa käytännön

Arcadassa kaiken koulutustoiminnan punaisena lankana on se, etteivät opinnot perustuu pelkkään lukemiseen, vaan myös tekemiseen. Arcadassa saat kokemusta työelämästä Suomessa ja ulkomailla jo opiskeluaikana.

Työelämäsuuntautuneen tutkinnon etuna on se, että siihen sisältyy aina työharjoittelua. Näin saat jo opintojen aikana selkeän kuvan työelämästä, luot tärkeitä työelämäkontakteja ja varmistat, että tietosi ja osaamisesi ovat ajan tasalla jo sinä päivänä, kun saat tutkintotodistuksen käteesi. 

Arcadassa haluamme lisäksi tarjota sinulle mahdollisimman paljon todellisuutta vastaavia oppimisympäristöjä, joissa voit harjoitella osaamistasi. Teorialla on itsestäänselvä paikkansa koulutuksessa, mutta on yhtä tärkeää päästä kokeilemaan ja kehittämään taitoja myös käytännössä, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. 

Arcadassa on monenlaisia harjoituslaboratorioita ja erikoistyötiloja opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille kieli- ja kemianlaboratorioista musiikki- ja taideluokkiin ja sähkönsyöttö- ja verkkolaboratorioista liikeanalyysisaliin.

Arcadan potilasturvallisuus- ja oppimiskeskus

Arcadassa on maan edistyneimpiin kuuluva potilasturvallisuus- ja oppimiskeskus (APSLC), jossa sairaanhoitaja- ja ensihoitajaopiskelijat voivat tehdä mielekkäitä simulaatioharjoituksia. Potilasturvallisuuskeskuksen varusteisiin kuuluu mm. aikuisen ihmisen kokoinen äänellä sekä ruumiin- ja hengitystoiminnoilla varustettu potilassimulaattori, robottiohjattu vauvasimulaattori ja synnyttävä potilassimulaattori.

Tuotantolaboratorio

Arcadan muovialan insinöörit harjoittelevat konelaboratoriossa, joka simuloi muovitehdasta pienoiskoossa. Opiskelijana pääset harjoittelemaan koko prosessia materiaaliopista ja tuotesuunnittelusta muovituotteiden valmistukseen. Muovilaboratoriossa on kaikki keskeiset muoviteollisuudessa käytettävät koneet.

Energialaboratorio

Arcadan modernissa energialaboratoriossa tekniikan opiskelijat voivat harjoittaa valmiuksiaan ja tehdä töitä uusien innovaatioiden parissa mahdollisimman paljon todellisuutta vastaavassa ympäristössä. Laboratoriossa voi esimerkiksi analysoida ja testata, miten erilaiset materiaalit absorboivat ja heijastavat auringonsäteilyä. Laboratoriossa on lisäksi mittalaitteet energiapihien kiinteistöjen ja energiateknologioiden mittaamiseen.

Multimediahalli

Mediasiivessä on niin kutsuttu multimediahallimme, joka koostuu televisio- ja valokuvausstudiosta. Mediakulttuurin opiskelijoilla on käytössään myös oikea televisiostudio, äänistudio ja editointihuone, jossa materiaalia leikataan ja toimitetaan. Kerrosta ylempänä on kattavasti varustellut tietokonesalit verkkomedian opiskelijoillemme.

eBusiness Lab

Arcasssa toimiva ARBIT-tutkimusryhmä (Applied Research in Business and IT) on rakentanut nykyaikaisen eBusiness Lab -kehitys- ja oppimisympäristön, jossa opiskelijat voivat kehittää ja testata liiketoimintaideoitaan todellisuutta vastaavassa ympäristössä. Opiskelijat kehittävät digitaalisia palveluita ja tuotteita yrityksille yhdessä elinkeinoelämän edustajien, opettajien ja tutkijoiden kanssa.

Arcadan yrityskeidas Oasis

Arcada panostaa vahvasti yritteliäisyyteen ja innovaatioihin, mikä näkyy etenkin korkeakoulun Oasis-yrityskeitaassa. Oasis liittyy kiinteästi yrittäjyysopintojen kursseihin ja toimii tärkeänä kohtauspaikkana. Ovet ovat aina auki, ja Oasiksesta kannattaakin etsiä vastauksia kaikkiin yrittämistä koskeviin kysymyksiin. Oasiksen toiminta tapahtuu ”out of class”, tavallisten opintojen rinnalla. Oasiksessa viihtyvät etenkin ne, joilla on vahva palo ryhtyä itsekin jonakin päivänä yrittäjäksi.