Sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnalle

Koulutus / Sosiaali- ja terveysala

Glad kvinna

Tulevaisuus tuo mukanaan muuttuvan sosiaali- ja terveydenhuollon areenan. Uusia työskentelytapoja ja palveluja tulisi jatkuvasti kehittää ja parantaa palvelun käyyäjien, kansalaisten ja sidosryhmien kanssa. Tulevaisuuden kestävien työympäristöjen edistämiseksi tarvitaan uusia innovatiivisia ja digitaalisia palveluja, uusi työskentelytapoja ja uutta johtamisfilosofiaa.

Tutkintonimike
Kätilö (YAMK), Toimintaterapeutti (YAMK), Fysioterapeutti (YAMK), Ensihoitaja (YAMK), Terveydenhoitaja (YAMK), Liikunnanohjaaja (YAMK), Sairaanhoitaja (YAMK),Sosionomi (YAMK)
Taso
YAMK-tutkinto
Kieli
Ruotsi
Laajuus
90 OP
Koulutus alkaa
Kesto
1,5-4 vuotta