Varainhankinta

Tue kiertotuotantoa ja prosessikehitystä

Person som tittar på flera datorskärmar

Hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi yhteiskunnan on otettava uusi suunta. Insinöörien osaaminen on keskeisessä osassa tässä prosessissa ja edellytys Suomen mahdollisuuksille tuottaa ilmastoälykkäitä ratkaisuja tulevaisuudessa. Arcadan kouluttamien insinöörien on opittava hyödyntämään ja kehittämään digitaalisia ratkaisuja jo opintojen aikana. Tätä varten meidän on luotava oppimis- ja tutkimusympäristö, joka mahdollistaa digitaalisen osaamisen kehittämisen.

Tue älykkäitä ja innovatiivisia oppimisympäristöjä

Lärare och elever tittar på grafer på stor digital skärm

Arcada luo kaksi uutta innovatiivista ja inspiroivaa oppimisympäristöä jotka tukevat aktiivista oppimista, osallistumista ja yrittäjyyttä. Uudet tilat tarjoavat opiskelijoille parhaat mahdolliset työkalut kehittää taitoja tulevaa työelämää varten.Ympäristöt rohkaisevat uteliaisuuteen, luovaan ajatteluun ja yhteistyöhön.

Tue tulevaisuuden terveysteknologiaa

Sjuksköterska och äldre patient

Terveysteknologia on osa tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja edellytys sille, että yhteiskunta pystyy ylläpitämään terveydenhuoltojärjestelmää. Arcada luo pääkaupunkiseudulle ainutlaatuisen ruotsinkielisen osaamiskeskuksen, joka keskittyy kuntoutuksessa käytettäviin digitaalisiin ratkaisuihin.

Tue sairaanhoidon digitaalista simulaatio-opetusta

Elev tränar ingrepp på simuleringsdocka

Jotta voimme tulevaisuudessa varmistaa korkealaatuisten sairaanhoitopalveluiden saatavuuden Suomessa, tarvitaan oppimisen tueksi nykyaikaisia simulaatiokeskuksia joissa tulevaisuuden ammattilaiset pääsevät harjoittamaan käytännön osaamistaan. Simulaatiopedagogiikan edelläkävijänä Arcada on valmis ottamaan askeleen kohti digitaalista simulaatio-opetusta ja laajentaa palkittua simulaatiokeskustaan.

Tue meitä

Kvinna vid datorskärm

Maailma on muuttuva, epävarma ja moniulotteinen. Tiede ja teknologia eivät yksinään pysty vastaamaan edessämme oleviin suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tarvitaan osaajia ja asiantuntijoita, jotta uusi tieto saadaan muunnettua pitkän aikavälin kestäviksi käytännön ratkaisuksi. Älykkäitä innovaatioita, joita voidaan testata ja mukauttaa muuttuvaan maailmaan. Arcada on jo neljännesvuosisadan ajan kehittänyt yhteiskunnalle olennaista osaamista ja kouluttanut tulevaisuuden asiantuntijoita. Me luomme konkreettista tietoa abstraktissa maailmassa.