Skip to main content

Erikoistumiskoulutus

Hygieniahoitajan erikoistumis-koulutus

Syvennä osaamistasi hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä

Koulutuksen tavoitteet

Hygieniahoitajan erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on syventää osaamistaan hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä ja torjunnassa sekä koulutus perustuu ECDC:n ohjeistukseen (ECDC 2013 Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union). Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja syventää osaamistaan infektioiden torjuntatoimien kehittämisessä. Lisäksi osallistuja osaa laatia näyttöön perustuvia infektioiden ehkäisy ohjeita, soveltaa niitä käytännössä sekä arvioida niiden vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös oppia epidemiologian, seurantamenetelmien ja epidemiaselvitysten perusteita. Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisäksi kehittää osallistujan valmiuksia tuottaa tieteellistä tekstiä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Hygieniahoitaja, joka on toiminut vähintään 2-3 vuotta hygieniahoitajana. Osallistuja on suorittanut Arcada Täydennyskoulutuksen Hygieniahoitajan erikoistumisopinnot tai Hygieniahoitajan Täydennyskoulutuksen, tai muita vastaavia opintoja. Osallistujalta edellytetään perusvalmiudet seuraavissa osa-alueissa: Tietotekniikkataito (World, Excel ja Power Point), tiedonhaku, tiimityöskentely, projektihallinnan työkalut ja englannin kielen kirjallista ja suullista ymmärtämistä.

Koulutusinfo

Laajuus:

30 op

Toteutusajankohta:

17.09.2019-08.04.2020

Viimeinen hakupäivä:

10.6.2019

Opetuskieli:

Suomi

Hinta:

900 € (Koulutuksen voi maksaa kahdessa erässä)

Osoite/paikkakunta:

Jan-Magnus Janssonin aukio 1, Helsinki

Hae koulutukseen

Hae viimeistään 10.6.2019

Haku on päättynyt

 

Ääni koulutuksen suorittaneelta

 

"Opintojen aikana tuli tiedostettu omat vahvuudet ja kehittämiskohteet. Nyt motivaatio kohdillaan ja tavoitteita pitkälle tulevaisuuteen!”

Marja Tapanainen, Hygieniahoitaja

Koulutuksen sisältö

Opintojen rakenne

Yleiset opinnot 1 op

Opintoihin orientoituminen

 • Opinto-ohjaus
 • Oppimispäiväkirja

Aineopinnot 19 op

Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntatoimien hallinnointi 3 op

 • Infektiotyypit erikoisaloittain
 • Näyttöön perustuvien ohjeiden kehittäminen
 • Seuranta ohjeiden toteutumisesta

Laadun kehittäminen 4 op

 • Käsihygienian tehostamiskeinot (kampanjat)
 • Toiminnan ohjaava lainsäädäntö
 • Infektioviestintä: mitä, miksi ja kenelle

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta 7 op

 • Epidemiologian perusteita ja tutkimusasetelmia
 • Epidemiologian seurannan periaatteet
 • Sairaalaepidemian seurannan periaatteet
 • Tartuntajäljitys
 • Mikrobilääkeresistenssin ja antibioottien käytön seuranta

Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy ja hallinta 5 op

 • Infektioiden torjunta uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa
 • Riskinarviointi ja hallinta sairaalarakentamisessa
 • Kustannusvaikuttavuus
 • Diagnostisten testien tunnusluvut ja niiden käyttö

Syventävät opinnot 10 op

Opiskelija valitsee ja tekee kaksi neljästä vaihtoehdosta:

 • Kirjallisuus opinnot + posterin / abstraktin teko 5 op
 • Artikkelin kirjoittaminen 5 op
 • Työharjoittelu THL:ssä (10 päivää + raportin kirjoittaminen) 5 op
 • Projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi 5 op

   

Arcada

Kysymyksiä koulutuksesta tai hausta?

Ota yhteyttä:

Avatar

Marika Blomster

Täydennyskoulutussuunnittelija

0207 699 505