Skip to main content

Miksi lahjoittaisin?

Lahjoittamalla tuet Arcadan pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä kestävän tulevaisuuden hyväksi, kaksikielisyyttä sekä yhteiskunnan monimuotoisuutta.

  • Arcada on yksi maamme eturivin korkeakouluista. Tarjoamme laadukasta koulutusta ja teemme yhteiskunnallisesti tärkeää, uraauurtavaa tutkimusta.
  • Alumnimme ovat haluttua ja kilpailukykyistä työvoimaa, ei vain siksi, että he osaavat yhdistää teorian ja käytännön ja muodostavat tärkeitä verkostoja jo opiskeluaikana, vaan myös erinomaisen kielitaitonsa ansiosta.
  • Kokomme tekee meistä ketterän toimijan, joka pystyy joustavasti mukautumaan yhteiskunnan ja työelämän jatkuviin muutoksiin.
  • Tarjoamme ruotsinkielistä koulutusta liiketalouden, tekniikan, sosiaali- ja terveyden sekä kulttuurin ja median aloilla.

 

Me Arcadassa tiedämme, että oppiminen tapahtuu parhaiten teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä. Tiedämme myös, miten tärkeitä ruotsin kielen taito ja digitaaliset valmiudet ovat työelämässä. Tahdomme opiskelijoidemme oppivan ajattelemaan kriittisesti, sillä se on kehittymisen edellytys jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoilla.

Kuulostelemme työelämän kehitystä niin Suomessa kuin kansainvälisesti, ja sen sekä pedagogisen asiantuntemuksemme ansiosta olemme askeleen edellä ja voimme tarjota taitoja, jotka avaavat tietä tulevaisuuteen.

Opiskelijamme opiskelevat ulkomailla ja solmivat jo opiskeluaikana kontakteja johtaviin yrityksiin ja järjestöihin sekä Suomessa että ympäri maailmaa ja tekevät niille oikeita toimeksiantoja.

Kaiken tutkimuksemme tavoitteena on tunnistaa ulkomaailman ongelmat ja tukea kestävää yhteiskuntakehitystä.

Tuotamme tietoa yhdessä kumppanuusjärjestöjemme, yritysten ja muiden järjestöjen kanssa sekä tutkimusverkostoissa. Emme anna perinteisten toimialarajojen koskaan rajoittaa itseämme vaan työskentelemme niin alueellisella, kansallisella, pohjoismaisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Koska toimimme aivan yhteiskunnan rajapinnassa, tutkimuksemme hyödyttää sekä ulkomaailmaa että ympäröivää yhteiskuntaa.

Arcadalla on pitkät perinteet opiskelijoiden yrittäjyyshaaveiden tukemisessa kaikilla koulutusaloilla. Vaikka Arcadan tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla, monia houkuttelee myös yrittäjyys ja oman tulevaisuuden viitoittaminen itse.

Luettelo yrityksen perustaneista alumneista kasvaa jatkuvasti. Yrittäjäksi ryhtyneet eivät ainoastaan rakenna pohjaa omalle tulevalle uralleen vaan luovat myös työpaikkoja ja toimeentulomahdollisuuksia muille.

Haluamme tehdä paremman huomisen

Tarinoita Arcadasta

Nico Larsen

Yksi Hailerin perustajista, Lamor Corporationin omistaja ja hallituksen jäsen

Digitaaliseen tulevaisuuteen varauduttiin Arcadassa jo silloin, kun minä opiskelin tradenomiksi 2000-luvun alkupuolella. Tästä on ollut urallani suurta hyötyä. Arvostan myös Arcadassa vallinnutta tekemällä oppimisen asennetta ja tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Minulle Arcada on aina ollut moderni korkeakoulu, joka ei juutu menneisyyteen vaan ajattelee uusin tavoin ja suuntaa kohti tulevaa.

 

Johanna Stenback

Tuottaja, yrittäjä

Arcada on urani perustan tärkein kulmakivi. Korkeakoulun opiskelijayhdistyksen TLK, ylioppilaskunnan ASK (jota olin mukana perustamassa) ja medianomikoulutukseni kautta olen saanut sekä kokemuksia että verkostoja, joista on minulle hyötyä joka päivä. Minulle Arcada on uutta luova ja uudella tavalla ajatteleva korkeakoulu, joka ei peräänny uusien haasteiden ja kunnianhimoisten tavoitteiden edessä. Myös tästä asenteesta minulle on hyötyä tuottajana ja yrittäjänä.

 

Paul Nix 

Opiskelija, energia- ja materiaalitekniikka

Jos minun pitäisi kuvailla Arcadaa yhdellä sanalla, se olisi ”mahdollisuus”. Arcadassa on kannustava ja luova ilmapiiri, ja täällä on päivänselvää, että opiskeluun panostamalla voi avata itselleen aina uusia ovia. Minut on esimerkiksi jo rekrytoitu 3DBearille, joka on sekä kierrätykseen että 3D-tulostukseen keskittyvä kiinnostava koulutusteknologia-alan startup-yritys. Minuun otettiin yhteyttä, sillä toimin taannoin Arcadan ekologisen tutkimushankkeen vetäjänä Balilla. On hienoa saada tehdä mielekästä työtä, joka on ratkaisevan tärkeää myös tulevaisuutemme kannalta.

Shuhua Liu

Tutkija, Arcadan liiketoiminnan ja analytiikan yksikkö

Yhteiskunnan digitalisoituessa tekoälyn ja big dataan perustuvan tekniikan vaikutus ihmisten arkeen kasvaa entisestään. Arcadassa tehtävällä tutkimuksella pyritään vaikuttamaan kehitykseen juuri näillä kahdella alueella. Keskitymme tutkimuksessa olennaiseen ja pyrimme saavuttamaan tuloksia, jotka ovat suoraan sovellettavissa käytäntöön. Tutkijana minusta on todella palkitsevaa tietää, että työlläni on konkreettinen vaikutus asioihin.  
 

Jonas Tana

Tutkija, Arcada

Tutkin e-terveyttä, ja mielestäni Arcada on äärettömän mielenkiintoinen työympäristö. Digitalisaatio vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon yhä vahvemmin, ja se onkin hyvä esimerkki alasta, jolla me yhteistyöhalukkuutemme ja poikkitieteellisyytemme ansiosta voimme olla vaikuttamassa kestävän kehityksen syntyyn. Opiskelijoiden osallistuminen tutkimukseen esimerkiksi lopputöiden muodossa antaa heille mahdollisuuden syventää kriittistä ajatteluaan ja edistää tutkimusta aivan uudenlaisin näkökulmin ja kysymyksenasetteluin.
 

Jessica Blechingberg

Operations, the Hub

Arcadan alumnina minulla on ollut mielettömän hyvät mahdollisuudet solmia suhteita ja rakentaa ammatillista verkostoani. Verkostoni koostuu osittain myös muita aloja edustavista opiskelijoista ja alumneista, mikä minusta on ainutlaatuista juuri Arcadassa. Lisäksi sain opiskeluaikana mahdollisuuden tehdä yhteistyötä monien vakiintuneiden ja mielenkiintoisten yritysten kanssa monilla kursseilla. Mahdollisuus ottaa vastaan oikeita projekteja oikeilta asiakkailta jo opintojen aikana ja oppia heidän palautteestaan ja asiantuntemuksestaan on kullanarvoista. Se antoi minulle aivan erilaista näkemystä kuin pelkästään keksittyjen projektien parissa työskentely.

Mirja Andersson

Koulutusyksikön johtaja ja tutkija, Arcada

Ympäristömme on valtavien haasteiden edessä. Ilmastonmuutoksen lisäksi ongelmana ovat kemikaalit ja jätteet, jotka saastuttavat ruokaamme ja vettämme yhä laajemmin, joten kestävän järjestelmän tarve on akuutti. Arcadassa keskitymme pitkäjänteisesti uusien ratkaisujen löytämiseen energia- ja materiaaliteknologian saralla. Pidän innostavana mahdollisuutta olla kouluttamassa tulevaisuuden asiantuntijoita ja samalla näkemässä, miten paljon tutkijoiden, opiskelijoiden ja yritysmaailman yhteistyöllä voidaan saavuttaa.

Nelli Salonen

Kulttuurituottajaopiskelija

Minulle Arcada on avoin ja kansainvälinen korkeakoulu ja koen ehdottomasti olevani oikeassa paikassa tulevaa uraani ajatellen. Kulttuurituottajuus on laaja ala. Itse odotan jo innolla tilaisuutta sekä syventyä kulttuuripolitiikkaan että työskennellä musiikin ja teatterin parissa linkkinä taiteilijoiden, yleisön ja yhteiskunnan välillä. Juuri se on yksi Arcadan vahvuuksista – paitsi että saan käytännön kokemusta kentältä jo opiskeluaikana, saan myös välineitä kehittymiseen, kasvamiseen ja työelämän mahdollisuuksien hyödyntämiseen valmistumisen jälkeenkin.
 

Lahjoituksesi on tärkeä!

Lahjoittamalla Arcadalle tuet korkeakoulun määrätietoista työtä kestävän koulutuksen ja uraauurtavan tutkimuksen hyväksi. 

Lahjoitus tulevaisuudelle

P.S. Jokaisella eurolla on merkitys.

Lahjoita

Kerro viestistämme!

Jaa kampanja SOME:ssa.