Skip to main content

Tue huomisen sankareita


Nuorena meillä kaikilla on unelmia. Haluamme kasvaa sankareiksi, jotka pelastavat henkiä, auttavat ihmisiä, tekevät työtä ympäristön hyväksi, perustavat yrityksiä tai keksivät ja kehittävät uusia asioita.

Aikuisiän kynnyksellä unelmamme saattavat muuttua, mutta halumme parantaa maailmaa säilyy.

Arcadan tehtävä on luoda nuorille parhaat mahdolliset edellytykset toteuttaa unelmiaan.

Tue huomisen sankareita – Made by Arcada!

Täällä voit lahjoittaa 

 

Miksi lahjoittaisin?


Lahjoittamalla tuet Arcadan pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä kestävän tulevaisuuden hyväksi, kaksikielisyyttä sekä yhteiskunnan monimuotoisuutta.

  • Arcada on yksi maamme eturivin korkeakouluista. Tarjoamme laadukasta koulutusta ja teemme yhteiskunnallisesti tärkeää, uraauurtavaa tutkimusta.
  •  Alumnimme ovat haluttua ja kilpailukykyistä työvoimaa, ei vain siksi, että he osaavat yhdistää teorian ja käytännön ja muodostavat tärkeitä verkostoja jo opiskeluaikana, vaan myös erinomaisen kielitaitonsa ansiosta.
  • Kokomme tekee meistä ketterän toimijan, joka pystyy joustavasti mukautumaan yhteiskunnan ja työelämän jatkuviin muutoksiin.
  • Tarjoamme ruotsinkielistä koulutusta ja edistämme Suomen kaksikielisyyttä.

Lue lisää Arcadasta edelläkävijänä

Haluamme tehdä paremman huomisen

Tarinoita Arcadasta

Jonas Tana

Tutkija, Arcada

Tutkin e-terveyttä, ja mielestäni Arcada on äärettömän mielenkiintoinen työympäristö. Digitalisaatio vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon yhä vahvemmin, ja se onkin hyvä esimerkki alasta, jolla me yhteistyöhalukkuutemme ja poikkitieteellisyytemme ansiosta voimme olla vaikuttamassa kestävän kehityksen syntyyn. Opiskelijoiden osallistuminen tutkimukseen esimerkiksi lopputöiden muodossa antaa heille mahdollisuuden syventää kriittistä ajatteluaan ja edistää tutkimusta aivan uudenlaisin näkökulmin ja kysymyksenasetteluin.

Lisää sankaritarinoita. 

Jessica Blechingberg

Operations, the Hub

Arcadan alumnina minulla on ollut mielettömän hyvät mahdollisuudet solmia suhteita ja rakentaa ammatillista verkostoani. Verkostoni koostuu osittain myös muita aloja edustavista opiskelijoista ja alumneista, mikä minusta on ainutlaatuista juuri Arcadassa. Lisäksi sain opiskeluaikana mahdollisuuden tehdä yhteistyötä monien vakiintuneiden ja mielenkiintoisten yritysten kanssa monilla kursseilla. Mahdollisuus ottaa vastaan oikeita projekteja oikeilta asiakkailta jo opintojen aikana ja oppia heidän palautteestaan ja asiantuntemuksestaan on kullanarvoista. Se antoi minulle aivan erilaista näkemystä kuin pelkästään keksittyjen projektien parissa työskentely.

Lisää sankaritarinoita. 

Lahjoituksesi on tärkeä!

Lahjoittamalla Arcadalle tuet korkeakoulun määrätietoista työtä kestävän koulutuksen ja uraauurtavan tutkimuksen hyväksi.

Lahjoitus tulevaisuudelle

P.S. Jokaisella eurolla on merkitys.

Lahjoita

Kerro viestistämme!

Jaa kampanja SOME:ssa.

Tuemme huomisen sankareita

Osallistumme Arcadan varainkeruuseen.

Avatar

Carola Teir-Lehtinen

Kampanjakomitean puheenjohtaja

”Arcada kouluttaa ruotsin kielen taitoisia ammattilaisia. Kielitaito on tärkeässä asemassa sekä Suomen kansainvälistä että pohjoismaista asemaa ajatellen mutta myös maan sisällä. Siksi tuen mielelläni tulevaisuuden Arcadaa.”

Stefan Ahlman, Arkkitehti | Alexander Bargum, TJ | Joanna Danielsson, Hallitusjäsen | Nella Ginman-Tjeder, TJ | Stig Gustavson, Vuorineuvos | Leif Hagelstam, Yrittäjä, Hallitusjäsen | Robin Hallberg, Yrittäjä, Hallitusjäsen | Jerker Hartwall, TJ | Birgitta Langenskiöld, Kätilö, Sairaanhoitaja | Pekka Lundmark, TJ | Carola Nilsson, Varatoimitusjohtaja | Carl Johan Schauman, Senior Advisor | Mikael Swanljung, Hallituksen puheenjohtaja | Arne Wessberg, Hallituksen puheenjohtaja | Sebastian Östman, COO

Lahjoittajat

Yhteisöt
Kaupunki
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla Esbo
Aktiastiftelsen i Vanda sr Vanda
Eira sjukhus Ab Helsinki
Föreningen Konstsamfundet r.f. Helsingfors
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr Helsingfors
Stiftelsen Tre Smeder sr Helsingfors
Svenska Kulturfonden Helsingfors
Svenska folkskolans vänner r.f. Helsingfors
Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. Helsingfors
Yksityishenkilöt
Kaupunki
Anna Ehrnrooth Bobäck
Jannica Fagerholm Helsingfors
Nella Ginman-Tjeder Helsingfors
Max Grönroos Helsingfors
Henrik Gullmets Helsingfors
Leif Hagelstam Hindhår
Muhammad sali Haneefa Helsinki
Jerker Hartwall Sibbo
Susanne Homén-Lindberg Helsingfors
Robert Korsström Helsinki
Jussi Laitinen Helsingfors
Annica Lindroos Esbo
Oscar Mansén Helsinki
Klas Nyström Dalsbruk
Carl-Johan Rosenbröijer Esbo
Ninnie Salminen Solna
Carl Johan Schauman Helsingfors
Peter Sjöholm Helsingfors
Annika Stadius Esbo
Mikael Swanljung Helsinki
Roland Sällström Helsinki
Carola Teir-Lehtinen Helsingfors
Anton Therman Helsingfors
Astrid Thors Helsingfors
Arne Wessberg Helsingfors
Sebastian Östman Espoo