Skip to main content

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät

10-11.11.2020, Arcada, Helsinki

Call for papers

Hyväksytyt abstraktit löydät tästä
 
Rinnakkaissessiot ja niiden aikataulut

Tutkimuspäivien posterit

1. Internationalisation in post-Corona higher education
    Camilla Wikström-Grotell & Sandra Slotte, Arcada UAS


2. Modell för studieplansutveckling i högre professionsutbildning
     Christa Tigerstedt, Denice Haldin & Carina Kiukas, Arcada UAS

3. En modell för kollektivt och utvecklingsdrivet lärande
     Åsa Rosengren, Eivor Wallinvirta, Camilla Wikström-Grotell & Carina Kiukas, Arcada UAS

4. Learning with humanoid and social robots
     Christa Tigerstedt & Dennis Biström, Arcada UAS

5. AFORA II - Learnings with humonoid and service robots
     Christa Tigerstedt & Dennis Biström, Arcada UAS

 


Rinnakkaissessioiden abstraktiohjeet
 

Tutkimuspäivien aikana järjestetään teemasessioita, joissa käsitellään ammattikorkeakoulutukseen ja ammattilliseen koulutukseen kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä. Teemasessiot järjestetään tiistaina 10.11 ja keskiviikkona 11.11. Teemasessioita koskevat abstraktit pyydetään lähettämään viimeistään 30.9.2020 alla olevan linkin kautta.
Call for papers ilmoittautuminen
Jätä abstraktisi lähettämällä liitetiedosto yllä olevan linkin kautta.

Lomakkeessa valitaan ehdotetulle aiheella teemaryhmä sekä se, käsitelläänkö aihetta työpajassa vai posterinäyttelyssä. Lomakkeessa kysytään abstraktin tekijää/tekijöitä, taustaorganisaatiota, tutkimuksen aihetta/kehittämisprojektin nimeä, tavoitteita tutkimukselle, menetelmiä, tuloksia ja johtopäätöksiä. Abstraktipohjat löytyy alla olevista linkeistä: pohja suomeksi, pohja ruotsiksi ja pohja englanniksi.
Ensisijainen konferenssikieli on suomi, mutta jos tulee riittävä määrä ruotsin ja/tai englanninkielisiä esityksiä muodostetaan niille sessioita temaattisesti tai ei-temaattisesti esitysten sisällöt ja kieli huomioiden.

Järjestelytoimikunnan abstraktityöryhmä arvio lähetetyt abstraktit ja tarkistaa niiden perusteella teemaalueet. Abstraktien hyväksymispäätökset ilmoitetaan sähköpostitse lokakuun puolessa välissä.Tämän vuoden pääteema on Kestävä kehitys ja hyvinvointi-koulutuksen näkökulmasta ja teemaalueet ovat:

  • kestävä kehitys koulutuksessa: sosiaaliset, ympäristölliset, taloudelliset ja eettiset näkökohdat
  • muutokset työelämässä: vaikutukset osaamiseen perustuvaan koulutukseen
  • ammattiosaamisen ja työn merkityksellisyys ihmisen elämässä
  • ammatillisen kehityksen ja oppimisen suunnittelu ja ohjaus
  • nykyaikaiset oppimisympäristöt ja verkkopedagogiikka
  • innovaatiot ja yrittäjyys
  • osaamisen validointi osaa elinikäistä oppimista ja urakehitystä
  • hyvinvointi; inkluusio, osallisuus, arvot
  • avoin teema

Ruotsin- ja englanninkieliset teemaalueet löydät tästä.