Skip to main content

Syventävä sijoitusneuvonta - APV2

Onko sinulla tähtäimessä suorittaa Finanssiala ry:n Sijoitusneuvojan tutkinto, APV2?  Syventävä sijoitusneuvonta-koulutus on tarkoitettu sijoitusneuvojille ja omaisuudenhoitajille, jotka haluavat entisestään syventää ja laajentaa osaamistaan sekä haluavat suorittaa Finanssiala ry:n Sijoitusneuvojan tutkinnon.  Koulutus antaa tähän hyvät, analyyttiset valmiudet.

 

Koulutuksen sisältö ja rakenne:

 Koulutus koostuu seuraavista moduuleista ja lähipäivistä.

  1. Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio, 30.-31.1.2020.
  2. Yritystalous, 27.2.2020. 
  3. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen, 26.-27.3.2020.
  4. Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet, 23.-24.4.2020.
  5. Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet, 28.5.2020.
  6. Vakuutussäästäminen ja koulutuksen päätöstilaisuus, 11.6.2020.

Opiskelumenetelmät:

Koulutuksessa sovelletaan joustavia monimuoto-opiskelun menetelmiä. Kaikki materiaali (kirjallisuutta lukuun ottamatta) löytyy It´s Learning-oppimisalustalta. Oppimisalustan ansiosta tehtäviä voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, noudattaen kuitenkin moduulien aikatauluja. It´s Learning-etäopiskelu edellyttää internetin käyttömahdollisuutta. Lähiopetuspäiviä on yhteensä yhdeksän. Lähiopetus tapahtuu Arcadan tiloissa (Arabianranta, Helsinki).

Moduulit koostuvat luennoista, etätehtävistä, laskutehtävistä, ryhmätöistä sekä kirjallisuudesta. Opetuskieli on suomi. Opetuspäivät ovat klo 9.15 -17.00.

Koulutuksen opettajat:

Opettajina toimivat Arcadan opettajat sekä erinäiset alan asiantuntijat.

Koulutus toteutetaan mikäli riittävä määrä maksavia opiskelijoita ilmoittautuu koulutukseen. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuliaiskirje lähetetään sähköpostitse. Arcada lähettää laskun.

Finanssialan Keskusliitto antoi suosituksen sijoitusneuvojan tutkinnon suorittamista kaikille sijoituspalveluja tarjoavien yritysten vaativammissa sijoituspalvelutehtävissä toimiville henkilöille 2015 alusta.

Syventävä sijoitusneuvonta - APV2

Ajankohta:
30.1-11.6.2020 


Opetuskieli:
Suomi


Hinta:
1450€ + alv (maksu sisältää materiaalit, etäopiskelun, lähiopetuspäivät sekä kahvitarjoilun Arcadassa. Kirjallisuus ei sisälly maksuun. Hinta ei sisällä tutkintomaksua eikä ilmoittautumista tenttiin. Näistä jokainen opiskelija huolehtii itse.


Paikkakunta:
Helsinki


Esitiedot:
Esitietovaatimuksena on suoritettu Sijoituspalvelututkinto (APV1) tai vastaavat tiedot.

Hae koulutukseen

Viimeinen hakupäivä 23.1.2020

Hae tästä!

Lisätetoja:

Stig Blomqvist

Stig Blomqvist

Täydennyskoulutussuunnittelija

+358 207 699 501