Skip to main content

APSLC-koulutus

EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi

EuSim peruskurssille mahtuu 16 osallistujaa

EUSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi on sekoitus teoriaa ja käytäntöä ja sen painotuksena on palautteenannon tärkeys osana opetusta turvallisessa ja stimuloivassa ympäristössä. Osallistujat toimivat pienissä ryhmissä yhdessä kouluttajien kanssa. Kurssikieli on suomi.

Kurssin tavoitteet

Tarjota osallistujille mahdollisuus suorittaa itsenäisesti omia simulaatioharjoituksia akuuttihoidon ympäristöissä, joiden pääpainona on teknisten ja ei-teknisten taitojen yhteensovittaminen potilaan hoidossa.

 • Osallistuja ymmärtää simulaatio-oppimisen käytön pedagogisena ja didaktisena menetelmänä.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa simulaatio-oppimistilanteen.
 • Osaa ohjata palautekeskustelun
 • Ymmärtää inhimillisten tekijöiden (CRM,TRM) perusteet ja niiden integroimisen simulatio-oppimiseen

Kurssin sisältö

 • Simulaatio-oppiminen pedagogisena ja didaktisena menetelmänä.
 • Potilastilannesimulaation rakenne
 • Potilastilannesimulaation suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.
 • Inhimilliset tekijät ja potilasturvallisuus osana simulaatio-oppimista

Opetusmenetelmät

 • luennot
 • keskustelut
 • ohjaamis- ja palautesessioiden reflektiiviset harjoittelut

 

Lisätietoja

 

Christoffer Ericsson

Toiminnanjohtaja, APSLC

+358 207 699 438

Lyhytkurssi

 

Ajankohta:
29-31.1.2020 


Opetuskieli:
Suomi


Hinta:
1 100€ + alv 24%


Paikkakunta:
Helsinki
 

Ilmoittaudu kurssille

Viimeinen hakupäivä 15.1.2020 

Kurssi on täynnä