Skip to main content

AMK-tutkinto

Toimintaterapeutti

– luova ammatti, jossa painopisteenä on ongelmanratkaisu arjen parantamiseksi 

Tutkintonimike

Toimintaterapeutti (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

3,5 vuotta

Laajuus

210 op

Kieliprofiili

Ruotsi

Toimintaterapeutin tutkinnon opetuskieli on ruotsi. Koulutukseen sisältyy myös kieliopintoja. Kurssikirjallisuus on pääasiassa englanninkielistä mutta myös suomenkielistä, joten voit kehittää kielitaitoasi tulevaa työtäsi silmälläpitäen. 

Haluaisitko luovan, itsenäisen ja vastuullisen työn, joka painottuu ihmisten aktiivisuuden, terveyden ja osallisuuden edistämiseen? Ratkaisetko mielelläsi ongelmia muiden kanssa? Haluatko kehittää itseäsi ja työskennellä sosiaalisten innovaatioiden parissa? Jos vastasit näihin kysymyksiin myöntävästi, kannattaa jatkaa lukemista – toimintaterapeutti saattaa olla toiveammattisi!

Toimintaterapeutti auttaa ihmisiä, joiden kyky selviytyä päivittäisestä arjesta on heikentynyt eri syistä. Hän ratkaisee tärkeisiin arjen toimintoihin liittyviä haasteita yhdessä asiakkaidensa kanssa ja auttaa heitä elämään mielekästä elämää.

Toimintaterapeutti tarkastelee ihmistä kokonaisuutena ja ymmärtää, miten elinympäristö vaikuttaa jokapäiväiseen toimintaan. Kehittämällä arkea helpottavia ratkaisuja eri-ikäisille ihmisille toimintaterapeutti tukee yhdessä muiden ammattiryhmien kanssa heidän mahdollisuuksiaan työelämässä, leikeissä, koulunkäynnissä, vapaa-ajan riennoissa sekä läheisten parissa. Toimintaterapeutti saattaa työssään laatia kotia tai koulunkäyntiä koskevia suunnitelmia, opastaa apuvälineiden käytössä tai etsiä muita ratkaisuja, jotka auttavat elämään aktiivisesti ja osallistumaan arjen toimintoihin.

Toimintaterapeutin koulutuksen lähtökohtana ovat toiminnan tieteet, jotka tarjoavat kattavan käsityksen ihmisestä, terveydestä ja aktiivisuudesta. Arcadassa voit tutustua muun muassa Universal Design ‑periaatteeseen ja saada valmiudet kaikille sopivien tuotteiden ja ympäristöjen suunnitteluun. Opit, miten ympäristö ja aktiviteetit vaikuttavat eri-ikäisten ihmisten mahdollisuuksiin osallistua heille tärkeään toimintaan.

Toimintaterapeutin tutkinto antaa myös valmiudet sosiaaliseen yrittäjyyteen eli yleishyödyllisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Opit tunnistamaan eri elämäntilanteissa olevien ihmisten ongelmia ja tarpeita yhteiskunnassa sekä kehittämään työkaluja näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Toimintaterapeuteille on työmarkkinoilla paljon kysyntää, ja heidän työkenttänsä on laaja. Tulevaisuudessa toimintaterapeutteja tarvitaan muun muassa yhdyskuntasuunnittelussa ja vanhustenhoidon kehittämisessä. He voivat tarjota mahdollisuuksia mielekkääseen elämään maahanmuuttajille ja helpottaa työllistymistä, jotta syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt löytäisivät paikkansa yhteiskunnassa. He voivat toimia myös sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palvelujen kehitystehtävissä.

Tutkinto tarjoaa pätevyyden toimintaterapeutin ammatin harjoittamiseen Euroopassa. 

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta ruotsinkielisiltä sivuilta.