Skip to main content

AMK-tutkinto

Terveydenhoitaja

Tutkintonimike

Terveydenhoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

4 vuotta

Laajuus

240 op

Kieliprofiili

Ruotsi

Terveydenhoitajan tutkinnon opetuskieli on ruotsi, mutta tavoitteena on, että opiskelija pystyy omasta äidinkielestään huolimatta keskustelemaan potilaiden kanssa sekä hoitamaan heitä heidän äidinkielellään ruotsiksi tai suomeksi. Hoitoalan englanninkieliseen terminologiaan tutustutaan englanninkielisen tenttikirjallisuuden kautta.

Viihdytkö itsenäisessä työssä, oletko kiinnostunut terveydestä sekä terveyttä edistävästä ja sairauksia ehkäisevästä työstä eri-ikäisten ihmisten parissa – yksin tai ryhmässä? Uskallatko ottaa vastuuta, haluatko kehittyä jatkuvasti ja etsitkö työtä, jolla on tarkoitus? Terveydenhoitajan työ voisi sopia sinulle.

Opintojen tavoitteena on kouluttaa päteviä terveydenhoitajia, joilla on osaamista tehdä terveyttä edistävää ja sairauksia ehkäisevää työtä yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatasolla. Koulutus antaa valmiudet toimia äitiysneuvoloissa, lastenneuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, työterveydenhuollossa ja vanhusten neuvontatyössä Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja ulkomailla. 

Terveydenhoitajan tutkintoon kuuluu myös sairaanhoitajan tutkinto, joten koulutusohjelmassa opiskellaan mm. hoitotyötä esimerkiksi sisätautien osastolla, kirurgisella osastolla, lastenosastolla ja psykiatrisessa terveyden- ja sairaanhoidossa, sekä lääketiedettä ja luonnontieteitä, kuten anatomiaa ja fysiologiaa. Samalla tutustutaan tutkimus- ja kehitystyön perusteisiin ja johtamiseen. Opinnot toteutetaan läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa mm. yksittäisinä projekteina tai ryhmäprojekteina.

Jatkuvaa oppimista ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä uusien tietojen hankkimista painotetaan, ja opiskelijoita tuetaan itsenäisessä työskentelyssä sekä vastuun ottamisessa. Opinnot valmistavat myös työskentelyyn monialaisissa tiimeissä.

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta ruotsinkielisiltä sivuilta.