Skip to main content

AMK-tutkinto

Sairaanhoitaja

Tutkintonimike

Sairaanhoitaja (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

3,5 vuotta

Laajuus

210 op

Kieliprofiili

Ruotsi

Sairaanhoitajan tutkinnon opetuskieli on ruotsi, mutta tavoitteena on, että opiskelija pystyy omasta äidinkielestään huolimatta keskustelemaan potilaiden kanssa sekä hoitamaan heitä heidän äidinkielellään ruotsiksi tai suomeksi. Hoitoalan englanninkieliseen terminologiaan tutustutaan englanninkielisen tenttikirjallisuuden kautta.

Arcadan tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa päteviä sairaanhoitajia, jotka osaavat kohdata, opastaa ja hoitaa potilaita eriasteisissa terveys- ja sairausasioissa. Koulutus antaa pätevyyden toimia erilaisissa hoitotehtävissä avovastaanotoista teho-osastolle. Sairaanhoitaja voi työskennellä lasten, nuorten, aikuisten tai vanhusten parissa Suomessa, muissa Pohjoismaissa tai ulkomailla. Tutkinto antaa pätevyyden toimia EU-maissa.

Hoitotyöhön sisältyy suuri vastuu, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuksia osaamisen itsenäiseen kehittämiseen. Työtä tehdään yhdessä potilaan ja tämän läheisten kanssa monialaisessa tiimissä. Ammatillinen toiminta edellyttää myös osallistumista hoitoalan muutosten suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. 

Arcadassa painotetaan elinikäistä oppimista, ja alalla työskentelevät joutuvatkin kehittämään ja laajentamaan osaamistaan jatkuvasti. Opiskelijoita tuetaan itsenäisessä työskentelyssä ja vastuun ottamisessa. Sekä kansallisten pätevyysvaatimusten että EU:n direktiivien mukainen opintosuunnitelma tukee koulutustavoitteiden saavuttamista. Opinnot toteutetaan läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa mm. yksittäisinä projekteina tai ryhmäprojekteina.

Lue lisää koulutuksesta ruostinkielisiltä sivuilta.