Menu

Navigation

Prosessi- ja materiaalitekniikka

Suuntaus: toiminnalliset materiaalit ja suunnittelu

Oletko kiinnostunut tuotekehityksestä? Haluatko oppia luomaan ja suunnittelemaan älykkäitä ja ympäristöystävällisiä tuotteita oikeista, toimivista materiaaleista? Arvostatko dynaamista ja tutkimukseen suuntautunutta ilmapiiriä? Jos vastaat kyllä, kannattaa liittyä materiaaliasiantuntijoiden joukkoon.

Toiminnalliset materiaalit ja suunnittelu

Arcadan prosessi- ja materiaalitekniikan koulutuksella on selkeä keskipiste – toiminnalliset, tarkoituksenmukaiset materiaalit ja suunnittelu. Olet saattanut jo kuulla tuotteista, joilla on älykkäitä ja toiminnallisia ominaisuuksia. Usein älykkyys liittyykin nimenomaan materiaalin valintaan. Polymeereissä on usein täydellinen ominaisuuksien yhdistelmä – keveys, mekaaninen lujuus, joustavuus ja matalat tuotantokustannukset ovat vain joitakin polymeeripohjaisten materiaaliratkaisujen eduista. Koulutuksessa opiskellaan materiaalioppia ja -tekniikkaa, ja se valmistaa asiantuntijaksi kasvavalla toimialalla, jolla on jatkuva pula insinööreistä.

Ympäristöä ja vesistöjä on vaalittava

Ympäristöystävällisten materiaalien tarve näkyy kaikkialla. Yhteiskuntamme on säästettävä energiaa ja makeaa vettä sekä minimoitava kulutuksesta ja päivittäistavaroiden tuotannosta syntyvä jätteiden määrä. Opintojen aikana tutustutaan biopohjaisiin polymeereihin kestävän kehityksen mukaisena materiaalivalintana sekä yleisesti ottaen toiminnallisten ja kustannustehokkaiden materiaalien käyttöön. Lisäksi opiskelijat oppivat nykyisistä energian- ja vesiresurssien säästöön tähtäävistä ratkaisuista.

Tulevaisuuden uramahdollisuuksia

Insinöörejä ja materiaaliasiantuntijoita tarvitaan oikeastaan kaikilla teollisuuden aloilla valmistusteollisuudesta tuotteiden toimitusketjuihin ja julkiselle sektorille. Työnimikkeenä voi olla esimerkiksi prosessi-insinööri, tuoteinsinööri, suunnitteluinsinööri, laboratorioinsinööri, materiaali-insinööri tai myynti-insinööri.

Suunnittele opintosi itse

Opintoihin kuuluu polymeeritekniikkaa ja -prosesseja sekä kestävää kehitystä ja muotoilua. Valinnaisten opintojen, kuten kieli- tai yrittäjyysopintojen, avulla tutkintoa voi muokata omien intressien mukaan. Lisäksi kannattaa hyödyntää mahdollisuus opiskelijavaihtoon Arcadan kumppanuuskorkeakouluissa ja -yliopistoissa. Tutkimus- ja yhteistyöprojektimme elinkeinoelämän johtavien yritysten kanssa eivät vain takaa sitä, että koulutus keskittyy uusimpaan asiantuntemukseen, vaan antavat samalla loistavat mahdollisuudet lopputyöyhteistyöhön.

Koulutus antaa lisäksi mahdollisuuden vähitellen laajentaa ja syventää ammatillista osaamista ja suorittaa myöhemmin ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterintutkinnon.

Tutkinto ja tutkintonimike: 
Insinööri (AMK)
Laajuus (op): 
240
Opiskeluaika (vuosia): 
4.0
Aloituspaikkoja: 
15
Yhteyshenkilö: 
Mirja Andersson
Kieli: 
Ruotsi

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo