Skip to main content

AMK-tutkinto

Nursing

Tutkintonimike

Bachelor of Health Care (Registered Nurse)

Taso

Bachelor

Kesto

3,5 vuotta

Laajuus

210 op

Kieliprofiili

Englanti

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman opetuskieli on englanti, mutta joko ruotsin tai suomen kielen taito on välttämätön työharjoittelujaksoilla. Kielitaito tarkistetaan jo hakemusvaiheessa.

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma sopii opiskelijoille, jotka työskentelevät mielellään ihmisten parissa monialaisessa ympäristössä, uskaltavat ottaa vastuuta, haluavat jatkuvasti kehittyä ja etsivät mielekästä työtä.

Opinto-ohjelman tavoite on kouluttaa päteviä sairaanhoitajia, jotka osaavat kohdata, opastaa ja hoitaa potilaita eriasteisissa terveys- ja sairausasioissa. Koulutus antaa pätevyyden toimia erilaisissa hoitotehtävissä avovastaanotoista teho-osastolle. Sairaanhoitaja voi työskennellä lasten, nuorten, aikuisten tai vanhusten parissa Suomessa, muissa Pohjoismaissa tai ulkomailla.

Tutkinto antaa pätevyyden toimia sairaanhoitajana EU-maissa. Koulutusohjelmassa opiskellaan hoitotyötä, ja siihen sisältyy myös moniammatillisia elementtejä luonnontieteistä (lääketiedettä) sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteistä. Kansainvälinen ohjelma perustuu Ruotsissa toteutettavasta vastaavasta ohjelmasta saatuun vankkaan kokemukseen mutta on siinä mielessä ainutlaatuinen, että opetuksessa otetaan huomioon monimuotoisuus ja monikulttuuriset arvot. 

Opinnot toteutetaan läheisessä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa mm. yksittäisinä projekteina tai ryhmäprojekteina. Osaamistaan voi laajentaa erikoistumalla esimerkiksi kuntouttamiseen tai hallinto- ja johtotehtäviin.

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta englanninkielisiltä sivuilta.