Skip to main content

Bachelor's Degree

Mediakulttuuri: Media-analyysi

Koulutus vastaa vaatimuksiin, joita mediaympäristö asettaa media-alan tuleville ammattilaisille

Tutkintonimike

Medianomi (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

4 vuotta

Laajuus

240 op

Kieliprofiili

Ruotsi ja englanti

Mediakulttuurin opetuskieli on ruotsi. Koulutukseen sisältyy myös kieliopintoja, ja osa kursseista pidetään englanniksi.

Media-analyysi – mediakulttuuriopintojen uusi suuntautumisvaihtoehto syksystä 2017 lähtien

Media-ala muuttuu nopeasti. Tekniikka kehittyy vauhdilla, ja elokuvat, televisio, verkko ja mobiilisovellukset ovat yhä integroituneempia. Tekniikan nopean kehityksen ohella myös mediaympäristö on mullistumassa. Tämä edellyttää ympäröivän maailman objektiivista ja kriittistä tarkastelua sekä media-analyysin tuntemusta.

Nykyisin kaikki voivat vaikuttaa mediassa omien kanaviensa, kuten sosiaalisen median, blogien tai verkkovideopalvelujen kautta. Alan toimijoiden on tämän vuoksi hankala tavoittaa yleisö tehokkaasti ja erottua runsaan mediatarjonnan joukosta. Tämä tarjoaa markkinan media-analyytikoille.

Opiskelijat kehittyvät ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja alan ammattilaisten tuella tosielämän harjoitusten kautta media-analyysin osaajiksi ja rakentavat samalla omaa ammatillista verkostoaan.

Opiskeluaikana harjoitellaan työskentelyä itsenäisesti, tiimeissä ja myös monikulttuurisessa ympäristössä.

Lue lisää koulutuksesta ruotsinkielisiltä sivuilta.