Menu

Navigation

Mediakulttuuri

Koulutus auttaa sinua löytämään oman kerrontatyylisi ja kehittämään käsitteellisen ajattelun taitoja. Opit myös muuttamaan viestisi konseptiksi tai mediatuotteeksi verkossa, elokuvana, televisio-ohjelmana tai mobiiliprojektina. Taiteellinen ilmaisusi ja akateemiset taitosi kehittyvät samalla, kun opit lisää alasta ja tuotantotyökaluista.

Yhdistelmä elokuvaa, televisiota ja verkkomediaa

Media-ala muuttuu nopeasti. Tekniikka kehittyy vauhdilla, ja elokuvat, televisio, verkko ja mobiilisovellukset ovat yhä integroituneempia. Jotta voidaan luoda toimiva mediatuote, on tunnettava eri alustojen rajoitukset ja mahdollisuudet.

Jotta meillä olisi jotain sanottavaa ja voisimme erottautua runsaan mediatarjonnan joukosta, meidän on tarkkailtava ympäristöämme objektiivisesti ja kriittisesti. Tarvitsemme kykyä käsitteelliseen ajatteluun voidaksemme kerätä tietoja itsestämme ja meitä ympäröivästä maailmasta. Tuotannon ajatus, viesti tai idea on aina etusijalla. Käsikirjoitus ja konsepti kehitetään useassa vaiheessa, ja tuotanto voi alkaa vasta sen jälkeen.

Kuusi eri suuntautumisvaihtoehtoa

Medianomin koulutus perustuu monimediaisen elokuvakoulutuksen paradigmaan. Suuntautumisvaihtoehtoja on kuusi: verkkomedia, media-analyysi, valokuvaus ja leikkaaminen, tuottajuus, äänityöskentely sekä käsikirjoittaminen ja ohjaus.

Verkkomedian tai elokuva- ja tv-alan suuntautumisvaihtoehto valitaan jo opintojen alussa. Samalla opit työskentelemään tuotantotiimissä ja saat yleiskuvan media-alasta. Neljän opintovuoden aikana opit käyttämään suuntautumisvaihtoehdon mukaisia varusteita, joiden avulla voit ilmaista itseäsi ammattimaisen laadukkaasti.

Monipuoliset uramahdollisuudet

Koulutus tarjoaa pätevyyden moniin eri ammatteihin digitaalisella media-alalla. Voit toimia esimerkiksi tuotannossa, suunnittelussa, konseptien kehityksessä tai tuotannon johtotehtävissä.

Arcadan monikulttuurinen ympäristö ja ulkomailla suoritettavat vaihto-ohjelmat valmistavat sinut niin suomalaiselle kuin kansainvälisellekin media-alalle.

Suuri osa työtehtävistä on elokuva- ja tv-tuotannossa tai esim. digitaalisessa suunnittelutoimistossa tai pelialalla. Jatkuvasti laajenevalla verkkomedian alalla voit työskennellä verkkopohjaisten palveluiden, mobiilisovelluksien ja interaktiivisten mediatuotantojen suunnittelussa ja kehityksessä. Media-analyytikkona voit toimia konsulttina tai suunnittelijana esimerkiksi mediayrityksessä tai organisaatiossa. Tehtäväsi voivat liittyä mediamarkkinoiden ja sen yleisöjen, asiakkaiden ja toimijoiden analysointiin.

Koulutus antaa myös erinomaisen mahdollisuuden laajentaa ja syventää ammattitaitoa vähitellen suorittamalla ylempi korkeakoulututkinto (maisterintutkinto).

Tutkinto ja tutkintonimike: 
Medianomi (AMK)
Laajuus (op): 
240
Opiskeluaika (vuosia): 
4.0
Aloituspaikkoja: 
30
Yhteyshenkilö: 
Fred Nordström
Kieli: 
Ruotsi

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo