Skip to main content

AMK-tutkinto

Kätilö (AMK)

Tutkintonimike

Kätilö (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

4,5 vuotta

Laajuus

270 ECTS

Kieliprofiili

Ruotsi

Kätilön tutkinnon opetuskieli on ruotsi, mutta tavoitteena on, että opiskelija pystyy omasta äidinkielestään huolimatta hoitamaan potilaita heidän äidinkielellään ruotsiksi tai suomeksi. Englanninkieliseen terminologiaan tutustutaan englanninkielisen tenttikirjallisuuden kautta.

Jos viihdyt itsenäisessä työssä, olet kiinnostunut naisten terveydestä ja naistentaudeista, seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, uskallat ottaa vastuuta, haluat kehittyä ja etsit työtä, jolla tarkoitus, kätilön työ voi sopia sinulle.

Opinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa päteviä kätilöitä niin synnytysosastoille ja gynekologisille osastoille kuin asiantuntijatehtäviin esimerkiksi seksuaalineuvonnan sekä raskaus- ja lapsivuodeajan hoidon aloilla. Osa opinnoista voidaan suorittaa ulkomailla. Tutkinto antaa pätevyyden toimia EU-maissa. 

Kätilön tutkinto antaa opiskelijalle myös sairaanhoitajan pätevyyden, joten koulutusohjelmassa opiskellaan mm. hoitotyötä esimerkiksi sisätautien osastolla, kirurgisella osastolla, lastenosastolla ja psykiatrisessa terveyden- ja sairaanhoidossa, sekä lääketiedettä ja luonnontieteitä, kuten anatomiaa ja fysiologiaa. Samalla tutustutaan tutkimus- ja kehitystyön perusteisiin ja johtamiseen. Opinnot toteutetaan läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa mm. yksittäisinä projekteina tai ryhmäprojekteina.

Elinikäistä oppimista ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä uusien tietojen hankkimista painotetaan, ja opiskelijoita tuetaan itsenäisessä työskentelyssä sekä vastuun ottamisessa. Opinnot valmistavat myös työskentelyyn monialaisissa tiimeissä.

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta ruotsinkielisiltä sivuilta.