Skip to main content

Fysioterapeutti

Tule mukaan rakentamaan terveyttä edistävää yhteiskuntaa ja aktiivista elämäntapaa

Tutkintonimike

Fysioterapeutti (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

3,5 vuotta

Laajuus

210 op

Kieliprofiili

Ruotsi

Fysioterapeutin tutkinnon opetuskieli on ruotsi, mutta tavoitteena on, että opiskelija pystyy omasta äidinkielestään huolimatta keskustelemaan potilaiden kanssa sekä hoitamaan heitä heidän äidinkielellään ruotsiksi tai suomeksi.

Tutkinnon suorittaneella fysioterapeutilla on valmiudet työskennellä nykyisten ja tulevien terveysongelmien parissa. Fysioterapeuteille on työmarkkinoilla kova kysyntä. 

Fysioterapeutin koulutus antaa laajat tiedot ihmisen liikkumiskyvystä ja ihmisen toimintakykyyn perustuvista tekijöistä, kuten kuormituksesta, sairauksista ja vammoista. Opiskelijat oppivat yhteistyössä Arcadan asiantuntijoiden ja alan ammattilaisten kanssa ylläpitämään ja edistämään ihmisten kehontuntemusta, terveyttä sekä liikunta- ja työkykyä. 

Fysioterapeutti tekee itsenäistä ja vastuullista työtä kaikenikäisten ihmisten parissa. Työtä tehdään usein monialaisissa tiimeissä, joissa on edustettuna usean eri alan ammattilaisia. Fysioterapeutti auttaa ihmisiä olemaan fyysisesti aktiivisia, selviämään arjen toiminnoista ja osallistumaan yhteiskuntaan. Opintojen aikana harjoitellaan tiimityön ohella itsenäistä työskentelyä monikulttuuristen asiakkaiden parissa. 

Fysioterapeutin kelpoisuudesta on säädetty terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevassa laissa. Fysioterapeutin ammattinimikettä voivat käyttää ja ammattia voivat harjoittaa ainoastaan fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet. 

Lue lisää koulutuksesta ruotsinkielisiltä sivuilta.