Skip to main content

AMK-tutkinto

Ensihoitaja

Ensihoitajat pelastavat ihmishenkiä. Ensihoitaja työskentelee tiimissä ja joutuu tekemään nopeita päätöksiä.

Tutkintonimike

Ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

4 vuotta

Laajuus

240 op

Kieliprofiili

Ruotsi

Ensihoitajan tutkinnon opetuskieli on ruotsi, mutta opiskelija oppii omasta äidinkielestään huolimatta keskustelemaan potilaiden kanssa sekä hoitamaan heitä heidän äidinkielellään ruotsiksi tai suomeksi. Hoitoalan englanninkieliseen terminologiaan tutustutaan englanninkielisen tenttikirjallisuuden kautta.

Ensihoitaja auttaa ihmisiä hädässä. Ensihoitajalta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa, kykyä toimia paineen alla ja keskittyä siihen, mitä hän on parhaillaan tekemässä. 

Ensihoitajat hoitavat kaikenikäisiä potilaita kulttuuri- tai uskontotaustaan katsomatta. He tarjoavat potilaalle ja tämän omaisille tukea, tietoja ja opastusta. Ensihoidossa on tehtävä nopeita päätöksiä ja työskenneltävä yhteistyössä muiden ammattiryhmien, kuten lääkäreiden, poliisin ja pelastushenkilöstön kanssa. Koska ensihoitaja on osa pelastustiimiä suuronnettomuuksissa ja kriisitilanteissa, tutkinto edellyttää, että opiskelija osaa toimia ruotsin lisäksi myös suomen- ja englanninkielellä. 

Opintoihin kuuluu simulaatioharjoituksia Arcadan potilasturvallisuus- ja oppimiskeskuksessa sekä kentällä. Arcadasta valmistuneet ensihoitajat ovat työmarkkinoilla kysyttyjä alan ammattilaisia. Tutkinto antaa hyvät edellytykset myös työskentelyyn ulkomailla. 

Ensihoitajan tutkintoon sisältyy myös sairaanhoitajan tutkinto. Ensihoitajan tutkinto käsittää sairaanhoitajan ydinosaamisalueet. Hoitotyöhön liittyvät arvot ja eettiset periaatteet, lait ja asetukset ohjaavat myös ensihoitajan työtä. 

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta ruotsinkielisiltä sivuilta.