Skip to main content

AMK-tutkinto

Energia- ja ympäristötekniikka

Tutkintonimike

Insinööri (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

4 voutta

Laajuus

240 ECTS

Kieliprofiili

Ruotsi ja englanti

Energia- ja ympäristötekniikan opetuskieli on ruotsi, mutta monet kursseista pidetään englanniksi.

Haluatko vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja olla varma työllistymisestäsi valmistumisen jälkeen?  Valmistuminen tästä Arcadan koulutusohjelmasta tarjoaa siihen mahdollisuuden. Ilmastonmuutos ja Suomen ilmasto- ja energiastrategia takaavat, että tämän tutkinnon suorittaneilla on töitä.

Arcadan energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma keskittyy hajautettuihin energiajärjestelmiin ja on Suomessa ainoa laatuaan. Energiatekninen rakennussaneeraus vaatii laajaa rakennus-, energia- ja LVI-teknistä osaamista. Lisävaatimuksia asettavat uudet energiatekniikan muodot, kuten lämpöpumput, aurinkokeräimet, polttokennot ja tuulivoima. Työmarkkinoilla tarvitaan kipeästi asiantuntijoita, jotka hallitsevat kaikki nämä osa-alueet. Nyt on viimeinkin tarjolla myös koulutusta, joka antaa juuri vaaditut valmiudet.

Opintojen käytännön osuus perustuu nimenomaan niihin valmiuksiin, jotka vastavalmistuneen odotetaan hallitsevan ja joita työssä tarvitaan. Koulutuksen sisältö on kehitetty yhteistyössä noin kymmenen arvostetun yrityksen ja viranomaisen kanssa.

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta ruotsinkielisiltä sivuilta.