Skip to main content

AMK-tutkinto

Elokuva ja media: Verkkomedia

Digitaalinen suunnittelu ja konseptien kehittäminen. Kehity digitaalisen tulevaisuuden rakentamisen asiantuntijaksi.

Tutkintonimike

Medianomi (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

4 vuotta

Laajuus

240 op

Kieliprofiili

Ruotsi ja englanti

Elokuva ja median opetuskieli on ruotsi. Koulutukseen sisältyy myös kieliopintoja, ja osa kursseista pidetään englanniksi.

Maailma digitalisoituu koko ajan, ja mediaympäristö muuttuu. Sisältöä tuotetaan, julkaistaan ja jaetaan verkossa nopeasti ja jatkuvasti.

Verkkomedian koulutus antaa laajat tiedot digitaalisesta suunnittelusta ja konseptien kehittämisestä. Opiskelijat oppivat myös toteuttamaan pieniä ja suuria viestintäprojekteja sekä osallistumaan niihin.

Opiskelijat kehittyvät ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja alan ammattilaisten tuella tosielämän harjoitusten kautta digitaalisen kerronnan moniosaajiksi. Heillä on myös mahdollisuus erikoistua haluamaansa osa-alueeseen, kuten verkko- tai konseptisuunnitteluun. Samalla he voivat solmia kontakteja asiakkaisiin ja rakentaa ammatillista verkostoaan.

Opiskeluaikana harjoitellaan työskentelyä itsenäisesti, tiimeissä ja myös monikulttuurisessa ympäristössä.

Lue lisää koulutuksesta ruotsinkielisiltä sivuilta.