Skip to main content

AMK-tutkinto

Elokuva ja media: valokuvaus ja leikkaaminen

Monipuolinen työ, jossa keskeistä on visuaalinen kertominen

Tutkintonimike

Medianomi (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

4 vuotta

Laajuus

240 op

Kieliprofiili

Ruotsi ja englanti

Elokuva ja median opetuskieli on ruotsi. Koulutukseen sisältyy myös kieliopintoja, ja osa kursseista pidetään englanniksi.

Elokuva-alan valokuvaajan ja leikkaajan työ on taiteellista ja erittäin luovaa. Koulutus antaa valmiudet työskennellä erilaisissa medioissa, joissa keskeistä on tarinan kertominen kuvin ja visuaalisin keinoin. Koulutuksen tavoitteena on antaa vahva ammatillinen identiteetti kuvien luojana koulutuksen jälkeisestä työurasta riippumatta.

Valokuvaajan ja leikkaajan työ on käsikirjoituksen, tekstin tai idean tulkintaa ja muuntamista kuviksi sekä kuvavirraksi, joka välittää tarinan, sen tunnelman ja vaikuttaa katselukokemukseen.

Koulutus auttaa löytämään oman visuaalisen ilmaisutyylin harjoitusten ja produktioiden avulla. Yhdessä luominen ja tiimityö muiden suuntautumisvaihtoehtojen kanssa ovat tärkeä osa opintoja. Opiskelijat osallistuvat erilaisiin tuotantoihin, kuten lyhytelokuvien, dokumenttien, tv-tuotantojen ja monimediaprojektien tekemiseen.

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta ruotsinkielisiltä sivuilta.