Skip to main content

AMK-tutkinto

Elokuva ja media: Tuottajuus

Suunnittelu, tuotannon johtaminen ja konseptien kehittäminen 

Tutkintonimike

Medianomi (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

4 vuotta

Laajuus

240 op

Kieliprofiili

Ruotsi ja englanti

Elokuva ja median opetuskieli on ruotsi. Koulutukseen sisältyy myös kieliopintoja, ja osa kursseista pidetään englanniksi.

Opiskelijat oppivat tuottamaan ja johtamaan mediatuotantoja yhdistämällä luovan alan ja kulttuurialan teoriaa sekä käytäntöä. Samalla opetellaan arvioimaan medioiden taloudellisia, teknisiä, kulttuurisia ja sosiaalisia tehtäviä.

Opiskeluaikana opetellaan tuotantoprosessin eri vaiheet ideasta valmiiksi tuotteeksi.

Koulutus tarjoaa ammatilliset valmiudet toteuttaa ja organisoida erityyppisiä mediatuotantoja sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä. Työskentelyä opetellaan niin pienten tiimien tuotannoissa kuin monikameratuotannoissa, joissa tarvitaan kymmenien henkilöiden työpanosta. Opiskelu antaa valmiudet työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä ja myös kansainvälisissä tuotannoissa.

Tuottajan koulutus tarjoaa pätevyyden moniin eri ammatteihin digitaalisella media-alalla, erityisesti elokuva- ja tv-tuotannoissa. Työtehtävät voivat sijoittua esimerkiksi tuotantoon, suunnitteluun, konseptien kehittämiseen tai tuotannon johtamiseen.

Lue lisää koulutuksesta ruotsinkielisiltä sivuilta.