Skip to main content

AMK-tutkinto

Elokuva ja media: Käsikirjoittaminen ja ohjaus

Elokuvien ja TV-konseptien käsikirjoittaja ja ohjaaja

Tutkintonimike

Medianomi (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

4 vuotta

Laajuus

240 op

Kieliprofiili

Ruotsi ja englanti

Elokuva ja median opetuskieli on ruotsi. Koulutukseen sisältyy myös kieliopintoja, ja osa kursseista pidetään englanniksi.

Käsikirjoittajat suunnittelevat, jäsentelevät ja laativat käsikirjoituksia ja kehittävät konsepteja erilaisiin elokuva- ja tv-alan tuotantoihin sekä sisältölajeihin. Tutkinto-ohjelmassa opiskellaan luovan kirjoittamisen, tutkimustyön, käsikirjoitusten tuottamisen, adaptaation ja konseptien kehittämisen menetelmiä dramaturgian ja retoriikan opintojen sekä käytännön harjoitusten avulla.

Ohjaajalla on yleinen taiteellinen ja sisällöllinen vastuu elokuva- ja TV-tuotannoista. Ohjaaja suunnittelee tarinan audiovisuaalisen muodon yhdessä käsikirjoittajan, tuottajan ja muun tuotantotiimin kanssa. Ohjaajalta vaaditaan hyviä johtamistaitoja, sosiaalisia taitoja ja luovuutta.

Koulutuksen tavoitteena on antaa teoreettiset ja käytännön valmiudet käsikirjoittajan ja ohjaajan työhön. Koulutus tapahtuu teoriakursseilla ja käytännön elokuvaharjoituksissa sekä kentällä että studioympäristössä.

Opiskelijat kehittyvät ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja alan ammattilaisten tuella tosielämän harjoitusten kautta alan osaajiksi ja rakentavat samalla omaa ammatillista verkostoaan. Opiskeluaikana harjoitellaan työskentelyä itsenäisesti, tiimeissä ja myös monikulttuurisessa ympäristössä.

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta ruotsinkielisiltä sivuilta.