Skip to main content

AMK-tutkinto

Elokuva ja media: Äänityöskentely

Tutkintonimike

Medianomi (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

4 vuotta

Laajuus

240 op

Kieliprofiili

Ruotsi ja englanti

Elokuva ja median opetuskieli on ruotsi. Koulutukseen sisältyy myös kieliopintoja, ja osa kursseista pidetään englanniksi.

Audiovisuaalisten tuotantojen äänityöskentely on taiteellista, luovaa ja vaativaa käsityötä. Ääni luo ja vahvistaa tunnelmaa ja tunteita silloin, kun visuaalinen sisältö ei yksin riitä. 

Arcadan elokuva ja median tutkinto-ohjelman äänityöskentelyn suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan dokumenttielokuvien ja fiktiivisten elokuvien äänituotantoa kentällä sekä äänen jälkikäsittelyä, myös monikameratuotannoissa. Äänisuunnittelua ja -leikkausta sekä stereo- sekä tilaäänen (5.1) miksaamista harjoitellaan opiskeluaikana erilaisissa tuotannoissa. 

Monikamerakursseilla opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmien äänisisältöä monitasoisiksi kokonaisuuksiksi nykyaikaisessa ammattilaistason tv-studiossa. Työskentely tapahtuu tiimeissä, ja sen vuoksi on tärkeää oppia hallitsemaan kokonaisuuksia ja ymmärtämään muiden tiimissä toimivien problematiikkaa. Opiskelijat opettelevat miksaamaan erilaista sisältöä yksinkertaisista keskusteluohjelmista vaativiin musiikkitaltiointeihin. 

Koulutukseen sisältyy myös musiikin tuotantoon (taltioimiseen ja miksaamiseen) liittyvää opetusta. Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää Arcadan ammattilaistason studiota omiin harjoitustuotantoihinsa.

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta ruotsinkielisiltä sivuilta.