Arcada pitää enemmän kuin mielellään yhteyttä alumneihin. Alumnit ovat tärkeä linkki korkeakoulun ja ympäröivän maailman välillä ja toimivat ennen muuta arvokkaina työelämäkontakteina. Arcadan alumnitoiminnassa tavoitteena on vahvistaa alumnien keskinäistä verkostoitumista. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden tavata niin vanhoja kuin uusiakin tuttavuuksia ja vaikkapa kehittää uusia yhteistyön muotoja, joista on iloa ja hyötyä niin alumneille itselleen kuin korkeakoulullekin. Arcada seuraa myös alumnien sijoittumista työelämään.

Kuka on Arcadan alumni?

Arcadan alumnitoiminta muodostaa ammatillisen ja sosiaalisen verkoston kaikille, jotka ovat opiskelleet ja valmistuneet ammattikorkeakoulu Arcadasta ja sen edeltäjistä (Svenska sjukvårdsinstitutet [Sjukis], Svenska Handelsläroverket [Lilla Hanken], Tekniska Läroverket [Verket] ja Folkhälsans socialläroanstalt. Arcadan alumniverkosto on avoin myös ammattikorkeakoulu Arcadan vaihto-opiskelijoille.

Alumniverkoston jäsenenä

  • voit säilyttää yhteyden opiskelutovereihisi ja luoda uusia arvokkaita työelämäkontakteja
  • saat tietoa tapahtumista, jatkokoulutusmahdollisuuksista sekä tutkimus- ja kehityshankkeista
  • voit ilmoittautua asiantuntijaksi tai luennoitsijaksi seminaareihin ja kursseille
  • voit rekrytoida opiskelijoita esim. Arcada Job Board-palvelun kautta
  • voit tilata lopputöitä ja tutkimuksia
  • saat tukea tapaamisten järjestämiseen kurssikavereidesi kanssa

Ota yhteyttä Arcadan alumnitoimintaan

Alumnikoordinaattori Mia Ingman
Puh. 0207 699 667
mia.ingman[at]arcada.fi