Opinnot ovat joustavia ja käytännön työelämään pohjautuvia, ja ne valmistavat perusteellisesti esimies- tai kehitystehtäviin. Arcadan ruotsinkieliset terveydenhoito- ja hyvinvointialan YAMK-tutkinnot ovat ponnahduslauta uusiin mahdollisuuksiin ja kilpailuvaltti työmarkkinoilla. Tutkintoja voi nyt myös suorittaa verkossa.

– Muutaman työssäolovuoden jälkeen monet pysähtyvät miettimään, millaista uraa he oikeastaan haluaisivat luoda. Mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi? Mitä johtamis-, kehitys- tai tutkimustehtäviin vaaditaan? Tässä Arcadan ylemmät AMK-tutkinnot tulevat kuvaan mukaan, kertoo yliopettaja, FT Maria Forss, terveyden edistämisen YAMK-tutkinnon tutkintovastaava.

Arcada tarjoaa neljä terveydenhuolto- ja hyvinvointialan YAMK-tutkintoa ruotsin kielellä: Avancerad klinisk vård (Kliininen asiantuntija), Det sociala området (Sosiaaliala), Hälsofrämjande (Terveyden edistäminen) ja Rehabilitering (Kuntouttaminen). Syyslukukauden alusta lähtien kaikki neljä tutkintoa voi suorittaa kokonaan verkossa.

– On hienoa, että voimme tarjota opiskelijoillemme lisää joustavuutta, Forss toteaa. Opiskelu on useammille mahdollista riippumatta siitä, missä päin maata sattuu itse asumaan – myös niille kiinnostuneille, jotka eivät työ- tai perhesyistä pääse fyysisesti paikalle. Osa- tai kokopäiväinen verkko-opiskelu avaa ovet monille, jotka ovat aiemmin halunneet hakea opiskelupaikkaa mutta joilla ei ole ollut siihen mahdollisuutta.

Arcadalla on runsain mitoin kokemusta verkko-opiskelusta.

– Monet pelkäävät, että verkko-opiskelu tarkoittaa yksinäistä puurtamista, mutta eihän asia oikeasti niin ole. Koulutusohjelmat ovat jo aiemmin olleet suurelta osin verkkopohjaisia, ja on ollut inspiroivaa nähdä, kuinka voimme nykyaikaisten digitaalisten työkalujen avulla kohdata ja käydä vuoropuhelua. Opiskelijat tutkivat kiinnostavia kysymyksenasetteluja yhdessä ja kehittävät samalla omaa digitaalista osaamistaan.

Johtotehtäviin valmistavat kurssit

Terveyttä edistävä johtaminen kulkee punaisena lankana kaikissa koulutusohjelmissa. Opiskeluun sisältyy 15 opintopisteen edestä johtamisopintoja, ja lisäksi opiskelijat voivat myös opinnäytetyössään keskittyä johtamisen kehittämiseen. Näin he voivat profiloitua opinnoissaan selkeämmin johtotehtäviin.

– Perinteinen näkemys siitä, että johtaja on vain Johtaja isolla J:llä, on hiipumassa. Nykyisin johtaja on pikemminkin mahdollistaja ja valmentaja. Johtajan on priorisoitava terveyttä edistävä työ ja luotava siten tiimilleen parhaat mahdolliset edellytykset hyvinvointiin ja innovatiivisen asenteen ylläpitämiseen. Johtajat, jotka osaavat kehittää työntekijöiden omaa potentiaalia, ovat työmarkkinoilla yhä kysytympiä.

Enemmän mahdollisuuksia työmarkkinoilla

Suomessa sosiaali- ja terveydenhoitoala on tarkoin säädeltyä ja useimpiin esimies- tai kehitystehtäviin vaaditaan ylempi tutkinto. Elina Sagne-Ollikainen, joka sai kuntoutusalaan liittyvän tutkintonsa päätökseen vuonna 2012, huomasi heti, että uusi pätevöityminen toi mukanaan uusia mahdollisuuksia. Hän työskentelee FDUV:ssä, joka on Suomessa asuvien ruotsinkielisten kehitysvammaisten edunvalvontajärjestö.

– Työskentelin FDUV:ssä kurssien suunnittelijana jo ennen YAMK-opintojani. Minulle tarjoutui jo opintojen loppuvaiheessa mahdollisuus siirtyä uusiin tehtäviin, ja nykyisin työskentelen asumiskysymysten ja kehitysyhteistyön asiantuntijana. Olen peruskoulutukseltani fysioterapeutti, ja minusta oli erityisen kiinnostavaa päästä laajentamaan näkemyksiäni opiskelemalla esimerkiksi organisaation kehittämistä, johtamista ja projektinhallintaa. Sain käyttööni uusia työkaluja ja mahdollisuuden kasvaa työroolissani.

Keskinäinen oppiminen

Työmarkkinoilla ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettua maisterin tutkintoa. Merkittävänä erona on kuitenkin se, että YAMK-tutkintoon hakevilla on oltava vähintään kolmen vuoden kokemus työelämästä. Tämä antaa koulutukselle selkeän leiman.

– Meillä opiskelijat voivat ankkuroida opintonsa aiempaan työelämästä hankkimaansa kokemukseen. Tämä on selkeä etu, Forss kertoo. Oppimisprosessi lähtee käytännön kokemuksesta, joten se on usein syvällisempi. Pelkkää teoriaa opiskelleet saattavat luulla, että kaikki käy yhtä helposti kuin kirjoissa. Jo aiemmin työkokemusta hankkineet opiskelijat sen sijaan tietävät, kuinka monimutkaista muutostyön kehittäminen ja edistäminen sosiaali- ja terveydenhoitoalalla voi olla. Se onkin keskeinen teema kaikissa YAMK-opinnoissa, ja monipuolisten keskustelujen ansiosta opiskelijat usein edistävät myös toistensa oppimista.

Sagne-Ollikaisen mielestä yksi YAMK-opintojen suurimmista vahvuuksista on myös opiskelijoiden erilaisten kokemusten kohtaaminen.

– On uskomattoman antoisaa saada tavata eri taustoista tulevia henkilöitä, joilla on omia näkökulmia ja kokemusta työn eri puolista, ja verkostoitua heidän kanssaan. Tuloksena on rakentavia ja mielenkiintoisia keskusteluja, joissa voi oppia paljon muilta.

Hän suosittelee Arcadan YAMK-tutkintoja empimättä muillekin.

– Olen tutkinnon suorittamisesta lähtien kehunut näitä koulutusohjelmia kaikille, joita johtamis- ja kehittämistehtävät kiinnostavat. Ne ovat ehdottomasti upea tapa pohjustaa omaa urakehitystä!

Lue lisää Arcadan YAMK-tutkinnoista tässä.

HAKUAIKA ON 14.–28.3.2018

Koulutus