Ammattikorkeakoulu Arcadan rehtori ja toimitusjohtaja, professori Mona Forsskåhl, on 5. syyskuuta asetettu virkaan. Puheessaan Forsskåhl nosti esille, miten korkeakoulujen mahdollisuudet vaikuttaa demokratian ja myönteisen yhteyskuntakehityksen puolesta ovat suoraan kytketty koulutuspoliittisiin edellytyksiin.

– Otan vastaan tehtäväni rehtorina ylpeydellä ja kunnioituksilla - sekä Arcadan historiaa että monimuotoista tulevaisuutta kohtaan, Forsskåhl totesi juhlapuheessaan.
Hän korosti erityisesti monimuotoisuuden merkitystä muuttuvassa tulevaisuudessa, sekä korkeakoulun tärkeää roolia avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan luomisessa.

– Arcadassa tavoitteemme on selkeä: haluamme edistää yhteiskunnan hyvinvointia asiaankuuluvien ratkaisujen avulla. Haluamme, ja voimme, edistää kestävää kehitystä niin opiskelijoidemme kuin koko Suomen hyväksi. Kyetäksemme tähän meidän on nostettava koulutustasoa tukeutumalla perusarvoihin, kuten suvaitsevaisuus ja aloitteellisuus, hän sanoi.

Forsskåhl kääntyi myös Opetus- ja kulttuuriministeriön puoleen ja totesi, että korkeakoulujen kyky edistää demokratiaa ja myönteistä sosiaalista kehitystä on suoraan riippuvainen koulutuspolitiikan antamista edellytyksistä.

– Jotta suomalaiset korkeakoulut ja yliopistot – Arcada mukaan luettuna – voivat suoriutua tästä tehtävästä, siihen vaaditaan taloudellinen ja rakenteellinen tasapaino. Tasapaino tarpeeksi vakaan perustan luomiseksi koulutusvastuun hoitamiseksi ja toisaalta panostuksia uusien aloitteiden jatkuvan oppimisen, innovoinnin ja strategisen kehityksen saralla.

Forsskåhl aloitti työnsä 15. toukokuuta Arcadan ensimmäisen rehtorin Henrik Wolffin jäätyä eläkkeelle. Virkaanastujaisia vietettiin juhlallisissa merkeissä henkilökunnan, opiskelijoiden sekä kutsuvieraiden läsnä ollessa.

Liitteenä puhe kokonaisuudessaan.


Lisätietoja
Mona Forsskåhl
Rehtori, Ammattikorkeakoulu Arcada
+358 50 430 5940
mona.forsskahl@arcada.fi

Lehdistötiedote