Kestävä kehitys, cleantech ja resurssitietoisuus ovat Arcadan uuden Teknetium-hankkeen painopistealueita. Hanke käynnistettiin kick-off-seminaarilla, joka kokosi yhteen niin opiskelijat, henkilökunnan, alumnit kuin työelämän edustajatkin keskustelemaan kestävästä kehityksestä insinöörikoulutuksessa.

Kolmivuotisen Teknetium-hankkeen tavoitteena on kehittää energia- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmia ja vahvistaa ympäristötietoista ajattelutapaa ruotsinkielisten insinöörien keskuudessa. Hankkeen rahoittaa Svenska Folkskolans Vänner.

– Ilmastonmuutos on edennyt luultua nopeammin, ja sen seuraukset tulevat olemaan merkittävämmät kuin ehkä olemme tajunneetkaan. Tähänastiset panostukset eivät ole olleet riittäviä, ja nyt ympäristönäkökulmalle onkin annettava enemmän tilaa insinöörikoulutuksessa, Arcadan tutkimusasiamies Michael von Boguslawski sanoo.

Teknetium kestää vuoteen 2019 saakka. Parhaillaan käynnistetään uuden opetusmateriaalin kehitystyötä sekä sähköisen että lähiopetuksen tarpeisiin. Ajatuksena on kehittää uusia ratkaisuja ja hyödyntää aiempaa tutkimusta sekä aiempia niin Arcadassa kuin alalla yleensä toteutettuja hankkeita.

– Tarvitsemme alalle uusia pedagogisia ratkaisuja sekä tutkimus- ja kehityshankkeita voidaksemme tarjota insinööriopiskelijoillemme kestäviä arvoja, energia- ja materiaalitekniikan laitoksen johtaja Mikael Paronen toteaa.

Tavoitteena on myös löytää niin Pohjolasta kuin Euroopastakin uusia yhteistyökumppaneita, joiden avulla Arcadan insinöörikoulutuksen kehityksestä saatuja oppeja ja vahvuuksia voidaan hyödyntää.

– Ulkoisten yhteistyöverkostojen lisäksi panostamme myös jatkuvaan dialogiin opiskelijoiden kanssa. Heidän palautteensa on arvokasta ja auttaa meitä ohjaamaan hanketta oikeaan suuntaan. Panostamme lisäksi jatkossakin yhteistyöhön alan yritysten kanssa, hankkeen vetäjä, lehtori Mirja Andersson vakuuttaa. Hän toimii prosessi- ja materiaalitekniikan koulutuksen tutkintovastaavana.

Globaalien verkostojen merkitys kasvaa teknologian kehityksen synnyttäessä uutta tietoa, joka leviää nopeammin kuin koskaan aiemmin. Se edellyttää tulevilta insinööreiltä ymmärrystä ja kykyä omaksua ja tulkita nopeasti suuriakin tietomääriä.

– Meidän täytyy antaa opiskelijoille oikeanlaisia valmiuksia selviytyä nykyisessä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä. Sen sijaan, että opiskelijamme pelkäisivät tulevaisuuden uhkakuvia, heidän tulee voida kokea olevansa valmiita kohtaamaan ne, Andersson painottaa.

Seminaarissa Mirja Andersson ja Mikael Paronen esittelivät hanketta ja Arcadan insinöörikoulutuksia. Muina puhujina toimivat Markku Oksanen Itä-Suomen yliopistosta, Reetta Anderson Fortum Waste Solutionsilta sekä Kristo Lehtonen 3D Bearilta.

Koulutus, Tutkimus