Vanhusten hoito on uudistettava. Ala kamppailee henkilöstöpulan ja henkilöstön ylikuormituksen kanssa. Itseohjautuvat hoitotiimit ovat vaihtoehto, joka on antanut lupaavia tuloksia sosiaali- ja terveysalalla. Mallia on nyt testattu lupaavin tuloksin vanhusten hoidon kontekstissa Suomessa ammattikorkeakoulu Arcadan johtamassa projektissa. 

Arcadan johtama projekti on tutkinut itseohjautuvuutta kotihoidossa ja palveluasumisyksiköissä ja sitä, miten se on vaikuttanut henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvointiin. Ajatuksena on, että hoitotiimit ovat sekä itseohjautuvia että itseorganisoituvia. Päätöksenteko, joka koskee kaikkea hallinto- ja hoitotarpeista loma-aikatauluihin ja toimistotiloihin, tapahtuu tiimin sisällä johtajan tuella. 

”Itseohjautuvuus on tuottanut hyviä tuloksia muilla aloilla ja kasvaa nopeasti. Huomasimme, että tämä voi muuttaa olennaisesti vanhusten palveluja, mutta toistaiseksi alueella on tehty hyvin vähän tutkimusta. Tutkimuksemme osoittaa, että itseohjautuvat tiimit toimivat erityisen hyvin palvelukodeissa”, kertoo Arcadan terveyden- ja hyvinvoinnin tutkimuspäällikkö Jukka Surakka. 

Itseohjautuvuudella oli suuri positiivinen vaikutus työyhteisöön monella eri tasolla. Työssä jaksaminen lisääntyi, yhteisöllisyys parani ja työhyvinvointi lisääntyi. Kuntien edustajat painottivat, että kun hoitotiimit huomasivat itse pystyvänsä suoraan vaikuttamaan asiakaskokemukseen, se sai uuden merkityksen ja myös asenne sitä kohtaan muuttui.  

“Tulokset ovat rohkaisevia ja osoittavat, että itseohjautuvuus voi lisätä selvästi työntekijöiden motivaatiota ja asiakkaan hyvinvointia. Tämä ilmeni osittain tekemissämme haastatteluissa, mutta sitä tuki myös selkeä lasku esimerkiksi sairauspäivien määrässä. Tämä osoittaa, että itseohjautuvuus voi myös tuoda taloudellisia etuja”, huomauttaa Thommie Burström projektiryhmästä. 

Hanketta johti Arcada, ja se toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Lappeenrannan Teknillisen yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Hanken Svenska handelshögskolanin kanssa. Projektia rahoittivat Työsuojelurahasto ja Lindstedt-säätiö. Projektiraportti on avoimesti saatavilla. 

Lehdistötiedote