Arcadasta valmistuneiden opiskelijoiden määrä kasvoi vuonna 2017 merkittävästi. Arcadan sosiaali- ja terveydenhuollon, urheilun, tekniikan, liiketalouden, median ja kulttuurin koulutusohjelmista valmistui yhteensä 457 AMK-tutkinnon ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittanutta.

Tutkintojen määrä kasvoi 42:lla edellisvuodesta ja ylsi ennätysvuoden 2015 tasolle. Valmistuneista 422 suoritti AMK-tutkinnon, ja myös ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden määrä kasvaa edelleen tasaisesti. Viime vuonna ylemmän AMK-tutkinnon suoritti ennätysmäärä opiskelijoita eli kaikkiaan 35 opiskelijaa.

Arcada juhlii vastavalmistuneita 19.1.2018 järjestettävässä valmistujaisseremoniassa. Rehtori Henrik Wolff pääsee kiittämään Arcadasta valmistuneita nyt viimeistä kertaa, sillä hän jää toukokuussa eläkkeelle.
– On ilahduttavaa, että Arcadan pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ laadukkaan koulutuksen tarjoamiseksi opiskelijoille sekä osallistavan ja kannustavan opiskeluympäristön luomiseksi kantaa hedelmää, Wolff toteaa. Erityisen hienoa on, että oppilaitoksemme on antanut vastavalmistuneille hyvät eväät nykypäivän ja huomisen työmarkkinoille. Yksi ammattikorkeakoulun tärkeimmistä tehtävistä on valmentaa opiskelijoita jatkuvasti muuttuvaan tulevaisuuteen, jossa muutokseen sopeutuminen ja kestävien ratkaisujen löytäminen huomisen haasteisiin ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin käytännön taidot, elleivät vielä tärkeämpiä.

Arcadasta valmistui viime vuonna 457 opiskelijaa, joista 231 suoritti urheilu- tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinnon, 53 kulttuuri- ja media-alan tutkinnon, 35 tekniikan alan tutkinnon ja 138 liiketalousalan tutkinnon.

Arcada tarjoaa tällä hetkellä 17 AMK-tutkintoon valmistavaa koulutusohjelmaa (14 ruotsin ja 3 englannin kielellä). Myös kiinnostus ylempiin AMK-tutkintoihin on edelleen kasvussa, ja viime vuonna käynnistyi kaksi uutta ylemmän tutkintotason koulutusta (Mental Health ja Real Estate Energy). Vuonna 2018 alkaa ensimmäistä kertaa ylempään AMK-tutkintoon valmistava Big Data Analytics -koulutus. Tarjolla on tällöin yhteensä 10 ylemmän AMK-tutkintotason koulutusohjelmaa (4 ruotsin ja 6 englannin kielellä).

Lehdistötiedote