Marika Blomster on suunnitellut täydennyskoulutuksen
Marika Blomster on suunnitellut täydennyskoulutuksen

Suomen 21 ensimmäistä luustohoitajaa valmistuvat tänään. Arcadan täydennyskoulutus on tänään ainut laatuaan - ensimmäistä kertaa luustohoitajille on tarjolla laaja täydennyskoulutuskokonaisuus.

Osteoporoosia voisi tänään kutsua kansantaudiksi Suomessa. Ympäri maata monet sairaanhoitajat työskentelevät osteoporoosin parissa ilman minkäänlaista muodollista erikoistumista alalla. He ovat usein täysin itse-oppineita tai ovat saaneet ohjausta kollegoilta, jotka ovat työskennelleet alalla useita vuosia. Toistaiseksi luustohoitajille ei ole ollut mahdollisuutta täydennyskoulukseen.

Vastauksena Arcada on yhdessä Luustoliiton kanssa kehittänyt 15 opintopisteen täydennyskoulutuspaketin. Koulutus on koostunut lähiopetuksesta ja etä-opintoina suoritettavista tehtävistä.

- Täydennyskoulutus on vastaus hyvin konkreettiseen tarpeeseen. On ollut erittäin palkitsevaa kehittää kokonaisuutta yhdessä Luustoliiton kanssa ja sen lisäksi sitten nähdä, miten osallistujien osaaminen kehittyy ja samalla luottamus omaan asiantuntemukseen, sanoo Marika Blomster, joka on vastannut koulutuksesta Arcadalla.

Arcada pyrkii aktiivisesti kehittämään terveydenhuollon ammattilaisten osaamista. Ilahduttavaa on myös, että sairaanhoitajat ympäri maata ovat löytäneet koulutuksen.  

- Olemme saaneet erittäin myönteistä palautetta täydennyskoulutuksesta. Tämä on myös hyvä esimerkki siitä, miten Arcadan edistää jatkuvaa oppimista ja pyrkii reagoimaan nopeasti yhteiskunnassa ilmeneviin tarpeisiin, kertoo sopimuskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen johtaja Lotta Wikman.

Onnistuneen aloituksen jälkeen on nyt selvää, että luustohoitajan täydennyskoulutus tarjotaan uudelleen syksyllä 2019.

Koulutus