Arcada-ammattikorkeakoulu on käynnistänyt varainkeruukampanjan Huomisen sankarit – Made by Arcada. Vuodenvaihteen jälkeen Arcada on kerännyt jo kaksi miljoonaa euroa lahjoitusvaroja. Tukensa korkeakoulun varainkeruuhankkeelle ovat osoittaneet Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr -säätiö (1 000 000 euroa), Stiftelsen Tre Smeder -säätiö (500 000 euroa), Föreningen Konstsamfundet r.f. -yhdistys (400 000 euroa) ja Espoon ja Kauniaisten Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla -säätiö (100 000 euroa).

Arcadan varainkeruukampanja jatkuu vuodet 2018 ja 2019. Kampanjan tarkoituksena on vahvistaa korkeakoulun pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä kestävän tulevaisuuden hyväksi, kaksikielisyyttä sekä yhteiskunnan monimuotoisuutta. Valtioneuvosto on varannut 24 miljoonaa euroa vastinrahoitusta, joka täsmäytetään vuoden 2018 loppuun mennessä kerättyihin varoihin.

Kerätyt varat osoitetaan Arcadan peruspääomaan ja tuotto käytetään korkeakoulun toiminnan hyväksi.

– Varainkeruu mahdollistaa korkeakoulun ulkoisen rahoituksen vahvistamisen. Lahjoitusvaroin voimme panostaa entistä enemmän yhteiskunnallisesti merkittävään tutkimus- ja innovaatiotoimintaan ja aloitteisiin, jotka vahvistavat koulutustarjontaamme entisestään, Arcadan rehtori, professori Henrik Wolff sanoo.

Varainkeruu on otettu hyvin vastaan ja se johtanut moniin yhteydenottoihin.

– Olemme hyvin kiitollisia Arcadaa kohtaan osoitetusta luottamuksesta ja saamistamme lahjoituksista. Ilahduttavaa on myös huomata korkeakoulun alumnien ja yhteistyökumppaneiden kiinnostus työtämme kohtaan. Toivomme varainkeruulle laajaa tukea, Wolff jatkaa.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne -säätiö on tehnyt Arcadalle merkittävän miljoonan euron lahjoituksen. Toimitusjohtaja Gun Sandberg-Wallin toteaa Arcadan panostavan koulutukseen arvokkaalla tavalla, joka hyödyttää yhteiskuntaa.

– Olemme mielellämme mukana tukemassa sosiaali- ja terveysalan koulutusta, sillä ruotsia osaavan työvoiman tarve alalla on suuri. Arcadan alumnit ovat kysyttyä työvoimaa laajan ja monipuolisen osaamisensa ansiosta, Sandberg-Wallin sanoo.

Stiftelsen Tre Smeder -säätiö haluaa lahjoituksellaan tukea Arcadan edellytyksiä tarjota korkeatasoista koulutusta ja tuottaa innovaatioita dynaamisena ja tulevaisuuteen tähtäävänä korkeakouluna myös jatkossa.

– Työelämässä on tarvetta yritteliäille, kriittisesti ajatteleville ja kansainvälisille ammattilaisille, hallituksen puheenjohtaja Håkan Mattlin toteaa.

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla -säätiön hallituksen puheenjohtaja Christina Gestrin toteaa säätiön olevan mielellään mukana tukemassa Arcadan monipuolista koulutustarjontaa.

– Koemme tärkeäksi, että pääkaupunkiseudulla on tarjolla korkeatasoista ammattikorkeakoulutusta ruotsin kielellä, Gestrin toteaa.
 

Varainkeruun tueksi Arcada on nimittänyt kampanjakomitean, jossa ovat mukana Stefan Ahlman, Martin Backman, Joanna Danielsson, Nella Ginman-Tjeder, Leif Hagelstam, Robin Hallberg, Jerker Hartwall, Birgitta Langenskiöld, Pekka Lundmark, Carl Johan Schauman, Mikael Swanljung ja Sebastian Östman. Komiteatyötä johtaa Stiftelsen Arcada -säätiön varapuheenjohtaja Carola Teir-Lehtinen. Varainkeruukampanjan ohjausryhmää johtaa vuorineuvos Stig Gustavson.

Lisätietoja:
Rehtori Henrik Wolff, puh. 050 64936, henrik.wolff@arcada.fi
Fundraising Manager Susanna Grönblom, puh. 0207 699 514, susanna.gronblom@arcada.fi
www.arcada.fi/lahjoita

Lehdistötiedote