Ammattikorkeakoulu Arcada vastaa ammattilaisvalmentajien tarpeeseen Suomessa ja tarjoaa valmentajaopinnot uutena profiloitumisvaihtoehtona liikunnanohjaaja-koulutuksessa yhteistyössä mm. lajiliittojen kanssa. Opiskelijat valmistautuvat sekä kotimaiseen että kansainväliseen ammattilaisvalmentajauraan.

Valmentajaprofiilin valinneet opiskelijat kehittävät koulutuksen aikana valmentajaosaamistaan valitussa urheilulajissa. He panostavat urheilupedagogiikkaan, didaktiikkaan, valmennukseen, valmennusfilosofiaan, urheilupsykologiaan sekä urheilusuoritusten ja suorituskyvyn analysointiin. Profiilin laajuus on 80 opintopistettä liikunnanohjaajan koulutuksesta (210 opintopistettä).

– Panostamme siihen, että opiskelijat ymmärtävät dialogin ja vuorovaikutuksen tärkeyden valmentajan työssä ja opetamme heidät kannustamaan valmennettavat yhä parempiin urheilusuorituksiin, kertoo lehtori, LitM Topi Taskinen. Taskinen, jolla on laaja tausta huippu-urheilussa sekä voimistelijana että valmentajana, vastaa valmentajaprofiilin kehityksestä Arcadassa.

Arcada tulee tekemään läheistä yhteistyötä liikunnanohjaajakoulutuksessa ja valmentajaprofiilin osalta mm. seuraavien tahojen kanssa: Finlandssvensk Idrott, URHEA, lajiliitot ja urheiluseurat.

– Yhteistyömahdollisuudet ovat herättäneet laajaa kiinnostusta alalla. Myös opiskelijat ovat olleet kiinnostuneita tästä uudesta mahdollisuudesta, toteaa Taskinen. Suomessa on tarve korkeakoulutetuista valmentajista ja Arcadasta valmistuneilla valmentajilla tulee olemaan monipuolisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla valmentajauran lisäksi.

Liikunnanohjaajien kysyntä yhteiskunnassa tulee lisääntymään. Arcadassa liikunnanohjaajakoulutuksessa voi valita kahdesta profiloitumisvaihtoehdoista: valmentaja- tai terveydenedistämisprofiilin.

– Korkeakoulutetuilla liikunnanohjaajilla on monta mahdollisuutta työmarkkinoilla ja uravaihtoehdot laajenevat tulevaisuudessa. Terveyden, tuottavuuden ja kannattavuuden yhteys tullaan huomioimaan laajemmin työelämässä jatkossa ja sen takia yritykset tulevat palkkaamaan liikunnanohjaajia enenevässä määrin HR-osastoihin, toteaa koulutusvastaava lehtori, LitM Riitta Vienola. Vienola vastaa Arcadassa liikunnanohjaajakoulutuksesta.

ARCADA VIESTINTÄ

Lisätietoja:
Koulutusvastaava lehtori, LitM Riitta Vienola, puh. 0294 282 560
Lehtori, LitM Topi Taskinen, tfn 0294 282 803

Lehdistötiedote