Skip to main content

Research Fair 2020

Future Ready

Our research fair is a great demonstration of that we are, or at least we are very well on our way to be, future ready. 

Future ready 

Our research fair is a great demonstration of that we are, or at least we are very well on our way to be, future ready. Not only has Arcada been able to transform all its activities to be remote on a very short time, but also our research and development projects aim at creating a society where people can live a sustainable and rewarding life. Our aim is to offer education that helps discover how we can thrive as humans: not to download information into people’s heads, but to help understand what humanity consists of: intuition, imagination, foresight, storytelling and compassion. This, together with strong skills and an understanding of the driving forces of nature, mathematics and technology, will be essential in the future. 

The more we digitalize the world, the more human we must become. The future works differently, but that might be the best thing that happened to us. 

Färdig för framtiden.

När vi planerade denna mässa visste ingen att framtiden skulle förändras så fort, att vi skulle vara tvungna att vara färdiga så fort. Men vi kan säga idag, två veckor efter att hela Arcadas verksamhet försattes på distans, att allt har gått jättebra. Vi var redan tidigare på hugget med distanstundervisning och våra lärare, forskare och annan personal har jobbat otroligt bra för att få allt att fungera nu när situationen är verklig. Så som vår rektor Mona Forsskåhl sade när vi flyttade ut ur Arcada-huset, vår verksamhet ligger inte i eller mellan väggarna, utan hos individerna och samarbetet mellan dem. Forskningsmässan idag är ett fint exempel på det. Vi arbetar tillsammans inom Arcada och utanför med att skapa en framtid som ger förutsättningar för individer, organisationer och samhället att leva ett hållbart och givande liv också i framtiden. Vi utbildar för framtidens arbete och vi forskar i nya möjligheter för arbete. 

Henrika Franck
Prorektor med ansvar för forskning, utveckling och innovation 
 

 

Topics on the fair

Becoming professional actors for innovative social change.
Annikki Arola and Denice Haldin.

Brand trust and higher education in an era defined by skepticism and the desire for authenticity.
Nathalie Hyde-Clark.

Comprehending compassion - preventing compassion fatigue and developing compassion satisfaction through leadership and selfcare.
Henrika Franck  

Computer vision based real-time motion analysis in health and well-being.
Jonny Karlsson, Thomas Hellstén and Göran Pulkkis.

Computer vision for multi-agent reinforcement Learning.
Phan Thai Thuc and Leonardo Espinosa. 

Consumer resistance to mobile payments for instore purchases.
Niklas Eriksson, Minna Stenius and Ates Gökhan.

Continuing education for social and health care professionals - the Road Map for Life Long Learning
Cederberg Arla, Haldin Denice

Development of a digital survey to explore self-perceived work ability among persons with intellectual disabilities.
Arola Annikki, Rosengren Åsa and Werner Tove.

DIGIMANU
Department of Energy and Materials Technology

Ett nytt tjänstekoncept för att öka familjens välmående i Nyland och Åboland -utgående från den isländska modellen.
Camilla Wikström-Grotell and Jukka Surakka.

Equal rights to work for persons with intellectual disabilities.
Arola Annikki, Rosen gren Åsa, Werner Tove.

Extreme Learning Machines for Signature Verification
Leonardo Espinosa Leal, Anton Akusok, Amauri Lendasse, Kaj-Mikael Björk

Full koll - digitalt verktyg för personlig utveckling framställt av vägledningscenter på svenska i Helsingfors.
Annika Stadius.

Health and wellbeing fuels young professionals for the future.
Maria Forss, Anu Grönlund and Jyrki Kettunen.

Lärarens dispositioner i grupphandledning.
Carina Kiukas, Åsa Rosengren, Mia Forss and Eivor Wallinvirta.

Motivation and perceptions of knowledge.
Minna Stenius, Tore Ståhl, Mia Ekström

On the verification of users via static signatures.
Leonardo Espinosa Leal, RiskLab at Arcada University of Applied Sciences, Finland

Project ‘’DIGIMANU – digital manufacturing’’ (work in progress).
Mirja Andersson and co-authors.

Securing IoT systems with distributed ledger technology: secure IoT device software updates and a secure IoT deployment protocol.
Magnus Westerlund, John Wickström and Göran Pulkkis.

Strange days: facilitating empathy through immersive storytelling.
Jan Nåls.

The humanoid service robot project (AFORA).
Christa Tigerstedt, Dennis Biström and Shuhua Liu.

The Quality of Motivation across types of base sciences
Minna Stenius, Tore Ståhl