AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2020 järjestetään Arcada ammattikorkeakoulussa 10-11.11.2020, osoitteessa Jan-Magnus Janssonin aukio 1, Helsinki.

Tutkimuspäivät järjestetään tällä kertaa hybriidi-versiona, läsnä- ja etäosallistumista yhdistäen. Arcada seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Toimimme virallisten suositusten mukaisesti ja varaudumme muutoksiin tilanteessa.

Päivien teemaksi on valittu "Kestävä kehitys koulutuksen näkökulmasta". Terveys ja hyvinvointi on yksi Unicefin kestävän kehityksen tavoitteista ajassamme, jonka epävarmuudet haastavat etsimään uusia ratkaisuja kaikilla toimialoilla. Globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja meneillään oleva pandemia lisäävät turvattomuutta yhteiskunnassa. Teknologian kehityksen myötä työelämän muutokset ovat nopeita ja laajoja ja edellyttävät jatkuvaa oppimista. Monet nuoret kokevat yksinäisyyttä ja syrjäytyneisyyttä.  Hyvinvoinnin edistäminen vaatii monialaista yhteistyötä.

Päivien keynote puheenvuorot pitävät:

Johtaja David AchoarenaUNESCO Institute for Lifelong Learning
Vararehtori Henrika FranckArcada ammattikorkeakoulu

Tämän vuoden pääteemaan Kestävä kehitys ja hyvinvointi-koulutuksen näkökulmasta liittyvät ja ehdotetut teema-alueet abstrakteille ja teemasessioille ovat:

  • kestävä kehitys ammatillisessa koulutuksessa: sosiaaliset, ympäristölliset, taloudelliset ja eettiset näkökohdat
  • muutokset työelämässä: vaikutukset osaamiseen perustuvaan koulutukseen
  • ammattiosaamisen ja työn merkityksellisyys ihmisen elämässä
  • ammatillisen kehityksen ja oppimisen suunnittelu ja ohjaus
  • nykyaikaiset oppimisympäristöt ja verkkopedagogiikka
  • innovaatiot ja yrittäjyys
  • osaamisen validointi osaa elinikäistä oppimista ja urakehitystä
  • hyvinvointi; inkluusio, osallisuus, arvot
  • avoin teema.

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivien kotisivu