Students and staff at Arcada can suggest a book/journal to be acquired by the library.

Inköpsförslaget gjort av
Uppgifter om boken
(Fylls i av lärare som beställer kursböcker)
Önskar du få ett meddelande när materialet är tillgängligt?