Forskning

Arcada utgår i sin verksamhet från en kontinuerlig kunskapsutveckling i form av forskning, utveckling och innovation.

Som yrkeshögskola strävar Arcada att fylla sin lagstadgade uppgift inom forskning, utveckling och innovation genom att bidra med ny kunskap på ett sätt som gagnar samhälle och arbetsliv. Forskningen bedrivs i regel inom ramen för nationella och internationella akademiska nätverk.

Profilområden inom Arcadas forskning är hälsofrämjande och media. Andra etablerade forskningsområden är affärskunnande, datasäkerhet, polymerteknologi och tidig rehabilitering.

Forsknings-, utvecklings och innovationsverksamheten (FUI) vid Arcada sker inom oilka ramar:

  • Hela den akademiska personalen bedriver en kontinuerlig FUI-verksamhet som presenteras på de enskilda forskarnas egna webbsidor.
  • Pågående och nyligen avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt finns kort beskrivna i under Aktuella FUI-projekt. Några större externt finansierade projekt med egen webbnärvaro finns länkade här.
  • De laboratorier som finns presenterade är funktionella miljöer som stöder specifika delar av FUI-verksamheten.
Uppdaterad: ons, 25/04/2012 - 17:11

Arcada

RUH-label


ECTS-label Diploma Supplement

Kontakta oss på Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
tel: 0207 699 699
(samtalskostnader)
information@arcada.fi

Kontaktuppgifter
Hur hittar jag till högskolan?
Medietjänst
Tyck till!

För studenter och medarbetare
Studieguiden
MyArcada
Web mail
E-learning
Administrera