Forskning, utveckling och innovation på Arcada

Genom att vara lyhörd för samhällets och näringslivets behov, både dagens och morgondagens, finner Arcadas tillämpade forskning praktiska lösningar på de utmaningar vårt land och vår omvärld står inför.

Arcada strävar efter att ha en innovationsmiljö med fokus på forskningsbaserade innovationer inom näringslivssektorn och den offentliga sektorn och med stark samverkan mellan undervisning och forskning. Behovet av kontinuerlig och djup samverkan mellan utbildning och forskning behövs bl.a. för att bereda studenterna för ett kunskapsbaserat arbetsliv i snabb förändring, där studenterna även ska ha beredskap och kunskap för att skapa sin arbetsplats.

På Arcada bedrivs forskning inom följande prioritetsområden; kulturområdet, funktionella material, affärsutveckling och informationsanalys samt patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet.  Oavsett område är utgångspunkten densamma – att identifiera omvärldens behov och bedöma hur högskolans forskning får största möjliga betydelse för samhället. Arcadas ambition är att högskolans forskning-, utveckling och innovationsverksamhet ska bidra till samhällets hållbara utveckling, vilket innebär att det är viktigt att verksamheten är förankrad i det omgivande samhället. Där ett universitet bedriver teoretisk forskning fokuserar yrkeshögskolan på att baserat på teoretisk kunskap hitta praktiska och konkreta lösningar på existerande problem. 

Samverkan garanterar angelägna resultat

Forskning som bedrivs i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor garanterar angelägna resultat och att högskolans kompetenser kommer samhället till nytta.  Arcada deltar i akademiska nätverk och kunskapsutbyten med över 90 universitet och högskolor världen över och vi samarbetar aktivt med representanter för näringslivet för att producera och kommersialisera de produkter vi skapar.

Uppdaterad: fre, 15/08/2014 - 13:23

Senaste forskningsnyheter

22.1.2016

Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt forskningsetiska delegationen (TENK) för perioden 1.2.2016–31.1.2019.

8.12.2015

Yrkeshögskolan Arcadas och Salfords Universitets gemensamma bidrag gällande mätning av U-värdet i fasta väggkonstruktioner har utsetts till vinnare i tävlingen som ordnades av The Building

12.6.2015

Arcadas institution för energi- och materialteknologi mottog i dag ett forskningsstipendium från Ekokems fond för miljöforskning.

15.1.2015

Bränslecellen är en kraft att räkna med. Det vet forskningsingenjör Björn Wiberg, som sedan år 2008 jobbat med att undersöka olika delar av den.

Arcada

RUH-label


ECTS-label Diploma Supplement

Kontakta oss på Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
tel: 0207 699 699
(samtalskostnader)
communications@arcada.fi

Kontaktuppgifter
Hur hittar jag till högskolan?
Medietjänst
Tyck till!

För studenter och medarbetare
Studieguiden
MyArcada
Web mail
E-learning
Administrera