Urvalsprov till medianom, mediekultur 2016

Preliminär information!

I ansökningsskedet ingår en förhandsuppgift! Endast sökande som sökt till mediekultur via högskolornas gemensam ansökan, ansökningstid 2 (16.3 - 6.4.2016 kl.15) och lämnat in en förhandsuppgift inom utsatt tid (senast 20.4.2016 kl.15) kan kallas till urvalsprovet.

Tidpunkt för urvalsprov

18 - 20.5.2016

Reservera alla dagar!

Kallelse till urvalsprov

  • Alla behöriga sökande som har lämnat in en godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprovet.
  • Kallelse till det här provet skickas i huvudsakligen ut per epost absolut senast 13.5. Eftersom kallelser till mediekultur sker på basis av förhandsuppgift
  • Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du behöver därför delta i det här provet för att ha chans att bli antagen.
  • Anmäl dig till urvalsprovet enligt anvisningarna i kallelsebrevet.

Förhandslitteratur 

Förhandsmaterialet som du skall läsa inför urvalsprovet publiceras på den här sidan 15.4.2016.

Innehåll

Urvalsprovet tar tre dagar.

Under den första dagen har alla sökande samma uppgifter, som bl.a. mäter läs- och skrivförmåga. Omkring 50  % av alla sökande går vidare i provet.

Under dag två och tre fortsätter urvalsprovet med arbete i mindre grupper alternativt individuella uppgifter beroende på den inriktning man i första hand söker till. De som har kvalificerat sig för den andra dagen genomgår också en individuell intervju med lärare. Ta med egen skrivutrustning!

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet.

Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bevittnade kopior av skolbetyg begärs in av dem som blir antagna.

Uppdaterad: tors, 29/10/2015 - 11:59

Arcada

RUH-label


ECTS-label Diploma Supplement

Kontakta oss på Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
tel: 0207 699 699
(samtalskostnader)
communications@arcada.fi

Kontaktuppgifter
Hur hittar jag till högskolan?
Medietjänst
Tyck till!

För studenter och medarbetare
Studieguiden
MyArcada
Web mail
E-learning
Administrera