Urvalsprov till medianom, mediekultur 2015

I ansökningsskedet ingår en förhandsuppgift! Endast sökande som sökt till mediekultur via högskolornas gemensam ansökan, ansökningstid 2 (17.3 - 9.4 kl.15) och lämnat in en förhandsuppgift inom utsatt tid (senast 23.4.2015 kl.15) kan kallas till urvalsprovet.

Tidpunkt för urvalsprov

20 - 22.5.2015 (21-22.5 för dem som går vidare efter dag 1). Reservera alla dagar!

Hur många får delta i urvalsprovet, när och hur får man veta om man får delta?

  • Alla behöriga sökande som har lämnat in en godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprovet.
  • Kallelse till det här provet skickas ut efter 12.5, huvudsakligen per epost.
  • Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du behöver därför delta i det här provet för att ha chans att bli antagen.
  • Anmäl dig till urvalsprovet enligt anvisningarna i kallelsebrevet.

Förhandslitteratur 

Inför urvalsprovet ska sökande läsa följande material:


Pdf-dokument bifogade längst ned på denna sida

  • Nordström: ”Tankar kring att se bilden” (Hela artikeln.)
  • Nylund: ”Globaliserad och kommersialiserad TV: Formatproduktion i Finland” (Hela artikeln.)
  • Stocchetti: ”Digital visuality and social representation. Research notes on the visual construction of meaning” (Kapitel 3 och 4 (sidorna 7 – 18).)


Pdf-dokument på nätet

Innehåll

Urvalsprovet tar tre dagar.

Under den första dagen har alla sökande samma uppgifter, som bl.a. mäter läs- och skrivförmåga. Omkring 50  % av alla sökande går vidare i provet.

Under dag två och tre fortsätter urvalsprovet med arbete i mindre grupper alternativt individuella uppgifter beroende på den inriktning man i första hand söker till. De som har kvalificerat sig för den andra dagen genomgår också en individuell intervju med lärare. Ta med egen skrivutrustning!

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet.

Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bevittnade kopior av skolbetyg begärs in av dem som blir antagna.

Bifogade dokumentStorlek
Nordström: Tankar kring att se bilden181.45 kB
Nylund: Globaliserad och kommersialiserad TV: Formatproduktion i Finland86.91 kB
Stocchetti: Digital visuality and social representation. Research notes on the visual construction of meaning311.45 kB
Uppdaterad: ons, 15/04/2015 - 10:38

Arcada

RUH-label


ECTS-label Diploma Supplement

Kontakta oss på Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
tel: 0207 699 699
(samtalskostnader)
communications@arcada.fi

Kontaktuppgifter
Hur hittar jag till högskolan?
Medietjänst
Tyck till!

För studenter och medarbetare
Studieguiden
MyArcada
Web mail
E-learning
Administrera