Urvalsprov för mediekultur (film, TV & Online Media) 2014

Obs! Informationen på den här sidan gäller än så länge ansökan våren 2014. Uppgifterna gällande ansökan 2015 uppdateras under höstens lopp.


Förhandsuppgift

I ansökningsskedet ingår en förhandsuppgift! Endast sökande som sökt till mediekultur (film, tv och Online Media) via gemensam ansökan och lämnat in en förhandsuppgift inom utsatt tid (1.4.2014 kl. 16.15) kan kallas till urvalsprovet.

Tidpunkt för urvalsprov

21 - 23.5.2014 (22-23.5 för dem som går vidare efter dag 1). Reservera alla dagar!

  • Alla behöriga sökande som har lämnat in en godkänd förhandsuppgift kallas till urvalsprovet.
  • Kallelsebreven skickas ut 6.5.2014
  • Anmäl dig till urvalsprovet enligt anvisningarna i kallelsebrevet.

Innehåll

Urvalsprovet tar tre dagar.

Under den första dagen har alla sökande samma uppgifter, som bl.a. mäter läs- och skrivförmåga. Omkring 50  % av alla sökande går vidare i provet.

Under dag två och tre fortsätter urvalsprovet med arbete i mindre grupper alternativt individuella uppgifter beroende på den inriktning man i första hand söker till. De som har kvalificerat sig för den andra dagen genomgår också en individuell intervju med lärare. Ta med egen skrivutrustning!

Förhandslitteratur 

publiceras på denna sida senast 14.4.2014

Läs följande fem artiklar inför urvalsprovet:

Karlsson, Herman: True Grit (1969) och True Grit (2010)

Kelly, Owen: Marinetta Ombro: a culture not a classroom

Lundsten,Lars: Från medialisering till naturalisering

Nylund, Mats: Globaliserad och kommersialiserad TV: Formatproduktion i Finland

Söderlund, Lillemor: Varför produceras både en film och en tv-serie på samma filmatisering? Case: Colorado Avenue och Där vi en gång gått

 

 

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet.

Du behöver inte ta med dig vare sig betyg i original eller kopior av dem. Bevittnade kopior av skolbetyg begärs in av dem som blir antagna.

Bifogade dokumentStorlek
mk_karlsson_herman_true_grit.pdf513.41 kB
mk_kelly_marinetta_ombro_a_culture_not_a_classroom.pdf160.11 kB
mk_lundsten_fran_medialisering_till_naturalisering.pdf121.67 kB
mk_nylund_mats_formatproduktion.pdf86.91 kB
mk_soderlund_lillemor_case_study.pdf145.01 kB
Uppdaterad: tors, 21/08/2014 - 14:03

Arcada

RUH-label


ECTS-label Diploma Supplement

Kontakta oss på Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
tel: 0207 699 699
(samtalskostnader)
information@arcada.fi

Kontaktuppgifter
Hur hittar jag till högskolan?
Medietjänst
Tyck till!

För studenter och medarbetare
Studieguiden
MyArcada
Web mail
E-learning
Administrera